Liikekieli.comin lukijakyselyn tulokset

Liikekieli.comin sivuilla tehtiin alkuvuodesta 2014 lukijakysely, joka toteutettiin sähköisellä kysymyslomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 70 henkilöä, jotka täyttivät sen loppuun asti.

kysely1

Liikekieli.comin lukijat ovat valtaosin pääkaupunkiseudulla asuvia:

kysely2

Muu -vastausta asuinpaikasta tarkennettiin Varsinais-Suomeksi, Kööpenhaminaksi (Tanska) sekä ylipäätään ulkomailla asumiseksi.

Suhde tanssitaiteeseen jakoi kyselyyn vastanneita. Yli puolet lukijoista on tanssikentän ammattilaisia tai opiskelijoita.

kysely3

Suurin osa vastanneista lukee Liikekieli.comin kuukausittain (21,7 %) tai silloin tällöin (27,5 %). Viikoittain Liikekieli.comia seuraa 11,6 % vastanneista. Noin viidennes (18,8 %) lukee sitä pari kertaa kuussa, kuten myös toinen viidennes muutaman kerran puolessa vuodessa tai sitä harvemmin (20,3 %).

Entä kuinka pitkään lukijat ovat seuranneet Liikekieli.comia? Perustamisesta lähtien eli 9 vuotta seuranneita sekä alle vuoden seuranneita on yhtä paljon: kumpiakin 22,1 % vastanneista. Moni on seurannut yli viisi vuotta (19,1 %). Kahdesta viiteen vuotta seuranneita on yhteensä 29,4 %. Liikekieli.comia vuoden verran seuranneita on 7,4 %.

Lukijat ovat löytäneet sivulle hyvin eri kautta:

kysely4

Mainoksen nähneet kertoivat nähneensä mainoksen jossakin esityspaikassa sekä löytäneensä flyerin.

Muuta kautta sivustolle tiensä löytäneet tarkensivat vastaustaan seuraavasti:

–       en muista miten

–       Metropolia ammattikorkeakoulun opettajan jakaman linkin kautta

–       työn kautta

–       etsimällä tietoa tanssista esim. opintoja varten

–       Tanssin Tiedotuskeskuksen tiedotuksen kautta

–       tanssialan ammattilaiselta

–       Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta, josta löytyi tieto myönnetyistä valtionpalkinnoista

Vastaukset siitä, mitä Liikekieli.comin sivuilta luetaan ja luettaisiin mieluiten, jakavat mielipiteitä. Eniten lukijoita kiinnostavat taiteilijoiden kirjoitukset omasta työstään.

kysely5

Muuta -sanalla vastanneet toivoivat yleisökeskustelua teoksista sekä ulkopuolisen kirjoittajan kuvauksia teos- ja työprosesseista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä sisältöä vastaajat toivoisivat lisää Liikekieli.comiin.

Kysymykseen tuli paljon vastauksia. Yhteensä 18 eri vastaajan ajatuksista kävi ilmi, että Liikekieli.comilta toivotaan tanssista kirjoittamista vielä laajemmalla haravalla huomioiden myös reunailmiöt tanssitaiteen kentällä. Sivustolta haluttaisiin lukea eri taiteenalojen ihmisten ajatuksia tanssista sekä myös ihan valistusta tanssitaiteesta ja tasokkaampia teosarvioita rohkeilta, näkemyksellisiltä kirjoittajilta – myös uusien taiteilijoiden esittelyjä.

Tanssin opiskelijoiden näkökulmien ja vakituisten artikkelisarjojen toivotaan saavan tilaa verkkosivulla nykyistä enemmän. Myös tanssijan työn esilletuomista eri näkökulmista sekä tanssijan ja koreografin pitkäaikaisen yhteistyön avaamista toivotaan. Toivelista on pitkä ja laaja jatkuen seuraavasti: katsauksia muuhun verkossa olevaan tanssikirjoittamiseen sekä kansainvälisten kolumnien julkaisemista, parempaa kentän moninaisuuden ja tanssin valtakunnallisen kentän huomioimista, kattavaa videopankkia, nopeaa reagointia tanssiin liittyvään kulttuuripolitiikkaan. Lisäksi toivotaan uutisia ja myös keskustelufoorumin mahdollisuutta yksittäisille artikkeleille, mikä onkin jo tällä hetkellä mahdollista Facebook -tilin avulla.

Liikekieli.comin toimitus kiittää lämpimästi kaikkia vastanneita! Pyrimme huomiomaan saadun palautteen verkkolehden toiminnassa tulevaisuudessa. On syytä kuitenkin muistaa, että julkaisu toimii suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin, emmekä pysty tilaamaan artikkeleita ammattilaistaksojen mukaisesti. Sisältö on siten jatkossakin yhtä monipuolista kuin on innostuvia ja aikaansa uhraavia kirjoittajia – voit siis itse vaikuttaa sisältöön myös suoralla toiminnalla tarjoamalla omaa juttuasi tai artikkeli-ideaasi!