Tanssitaide ekososiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa 1/2020

Kati Raatikainen ja Outi Markkula: Pääkirjoitus

Teemanumero Tanssitaide ekososiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa kartoittaa ja pohtii eri näkökulmista tanssi- ja esitystaiteen osallisuutta ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa. Tulevaisuustalo Sitran tammikuussa julkaisemassa megatrendiraportissa ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys on nostettu keskeisimmäksi 2020-luvun megatrendiksi. Kehityskulku kohti kestävää ja palautumiskykyistä yhteiskuntaa vaatii radikaalia ajattelutavan muutosta.

Lue lisää

Raisa Foster: Ekososiaalinen oikeudenmukaisuus taiteen tekemisen viitekehyksenä

Ekososiaalinen oikeudenmukaisuus (EcoJustice) on amerikkalainen viitekehys, jota on sovelletty erityisesti kasvatuksen tutkimuksessa ja käytännön työssä, mutta myös terveys- ja sosiaalitieteissä. Olen itse tarkastellut viitekehystä nimenomaan taiteen kontekstissa ja muun muassa toimittanut kirjan Art, EcoJustice, and Education (Routledge 2019). 

Lue lisää

Milla Martikainen: Lähtökohtia esityksen ekososiaalisesti kestävän estetiikan etsimiseen

Ympäristökriisi on kulttuurin ja sen käytänteiden kriisi. Tässä tilanteessa myös taiteilijan työnkuva muuttuu. Tarvitsemme erilaisia lähestymistapoja aiheeseen, jotta voimme luoda itsellemme erilaisia työkaluja. Skenografina ja esitystaiteilijana toimiessani olen haparoinut vuosien varrella kyseistä maastoa yhteistyössä eri kollegojen kanssa erilaisissa työryhmissä ja kollektiiveissa.

Lue lisää

Kati Raatikainen: Tanssitaide evolutiivisena eleenä – haastattelussa Gabriela Aldana-Kekoni ja Satu Palokangas

Olen kutsunut kanssani keskustelemaan kaksi arvostamaani kollegaa, Gabriela Aldana-Kekonin ja Satu Palokankaan. Tapaamme videopuhelun välityksellä kesäkuisena aamupäivänä tarkoituksenamme keskustella ekologiasta kehollisesta näkökulmasta. Gabriela Aldana on Chilessä syntynyt ja kasvanut tanssitaiteilija sekä luonnon ja esivanhempien viisauteen sekä kokemuksellisuuteen perustuvan Juurakon voiman perustaja. Satu Palokangas on somatiikan asiantuntija, harjoittaja, opettaja ja aktivisti.

Lue lisää

Outi Markkula: Tanssitaide ja työn ekologia

Tanssi on taidetta, mutta myös työtä. Siksi sitä on tarpeellista ajatella työn näkökulmasta. Vaikka taiteen sisällöt kurottaisivat kohti utooppista, tapahtuu taiteen tekeminen (työ) kuitenkin olemassa olevassa maailmassa. Näin ollen taidetyö ei koskaan ole täysin irrallaan muista yhteiskunnallisista kehityskuluista, arvoista ja maailmankuvista.

Lue lisää