Att tala med, ur, om, under, mellan, ovanför, intill, från, för dans. På sitt modersmål.

30.6.2023

Jag stiger in i studion på Zodiak – Centret för ny dans och undrar hur det kommer sig att jag känner mig hemma på ett annorlunda sätt än förut. Något känns väldigt omedelbart och lätt. Inser att det är första gången jag drar en workshop i rörelse här på svenska – mitt modersmål. 

För snart tre år sedan inbjöd Outi Markkula vid liikekieli.com några danskonstnärer med olika språkbakgrund för att samtala kring flerspråkighet i danskonstens kontext. Jag var glad över initiativet och inbjudan då jag funderat en hel del över språkets betydelse i (dans)konsten och skapandet överlag men relativt sällan haft möjlighet att samtala om det. Jag är själv finlandssvensk men har studerat (och oftast arbetat med) danskonst på finska och engelska.

Jag blev särskilt medveten om hur lite jag överhuvudtaget har dansat på mitt modersmål då jag för första gången undervisade i rörelse vid det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst vid Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018. Samtidigt som det var härligt och inspirerande att få använda svenska i en sådan kontext, insåg jag att jag ofta saknade ord – ett språk – för flera av de fenomen jag ville tala om. Det kändes plötsligt lite sorgligt att inte kunna uttrycka mig på mitt eget språk i den kontext jag levt i, arbetat i, skapat i under hela mitt vuxna liv.

 

Vi lägger oss på rygg och breder ut armar och ben över golvet. Låter dem falla slappt. Känner efter hur skelettet, alla ben, flyter mitt inne i kroppen. Ser benstrukturerna, vita och hårda, i sinnet. Låter sedan konsistensen på benen förvandlas till smör som stått länge i rumstemperatur. Låter oss falla djupt in i kärnan av kroppen. Hjärnan smälter. Här börjar kroppens resa.

 

I och med Tanssi ja monikielisyys / Dans och flerspråkighet – initiativet föddes idéer till olika aktiviteter som på olika sätt berörde dans och språk. Jag hade redan tidigare planerat att i samarbete med Zodiak – Centret för ny dans ordna en kurs med syfte att mötas på svenska i danskonstens kontext, och Markkulas initiativ fungerade som en puff vidare i den riktningen. Våren 2023 organiserades kurshelheten På tal om dans! under ledning av tre finlandssvenska danskonstnärer: koreografen, dansaren Liisa Pentti; koreografen, dansaren Sara Grotenfelt; och mig. Tanken var att kursdeltagarna skulle ha möjligheten att:

  1. Konkret uppleva tre olika infallsvinklar till rörelse/koreografi (i form av workshop).
  2. Uppleva tre olika dansverk tillsammans.
  3. Samtala om upplevelsen av dansverken (och möjligtvis även i relation till workshoparna) med kursledarna och de övriga deltagarna efter varje föreställning.

Kurshelheten förverkligades i tre etapper mars-maj 2023. Pentti, Grotenfelt och jag höll varsin tre timmar lång workshop i Zodiaks C4 studio. Var och en av oss besökte också en på förhand utvald föreställning med våra workshop-deltagare. Vi träffades på tre-man-hand innan kurshelheten inleddes för att samtala om innehållet i våra workshopar, och för att komma överens om en gemensam struktur för samtalen efter föreställningarna. Vi hade också kontakt under våren för att dela erfarenheter och höras vid om varandras upplevelser av kurserna.

 

Kroppen skriver fram sitt inre landskap i utrymmet. En poetisk ström genom tid och rum. Rör sig genom, förbi, intill, kolliderar med andra landskap – stora och små, inre och yttre. Kroppar som vibrerar, ålar sig, flyter, skakar, spänner sig, studsar….skapar tillsammans ett landskap i ständig metamorfos. Blytung och fjäderlätt, alldeles intill varandra, i tid eller rum. Någonstans föds en lekfull duett, som övergår i en vemodig kvintett.

 

Den första workshopen (under min ledning) gick av stapeln en fredag i mars. Den inleddes med att vi kort presenterade oss för varandra och berättade varför vi var där. Sedan hängav vi oss åt den baspraktik jag arbetar med då jag arbetar, undervisar, skapar. Vi lät oss sjunka in i vår kroppsliga materia och lockade sedan kroppen att tala sin poesi bortom förnuftet. Varvade soloarbete och reflektioner med kollektiv ögonblicklig (instant) komposition i två grupper och tillsammans. 

 

Vi vill ha mycket golvtid eftersom det är härligt att röra sig och röra sig tillsammans. En av oss säger att hon kanske aldrig njutit så av sin dans förut. Jag är glad och inspirerad, berörd. Och får skratta så tårarna rinner.

 

Tillsammans upplevde vi sedan SOMETHING AND NOTHING ABOUT DARKNESS av och med Sanna Blennow och Mikko Niemistö på Zodiaks Stage. Efter föreställningen fick vi träffa Blennow och Niemistö och diskutera med dem – på svenska. Vi var fulla av intryck, tankar, känslor och konstnärerna svarade gärna på våra frågor och lyssnade till våra reflektioner. Det verkade som att tillfället var givande för såväl kursdeltagare som konstnärer.

Med kursdeltagarna i min grupp talade vi bland annat om hur det kändes befriande att fritt kunna reflektera, elaborera på sitt eget språk – i samband med både workshopen och föreställningen. Ibland kändes det svårt att hitta ord för det vi upplevde eller såg, men inspirerande när vi tillsammans hittade orden. Vi konstaterade också att detta har varit en givande kontext att för olika aktörer att mötas i, och att komma i kontakt med en konstart (och varandra) genom att både göra, se och prata. 

Hoppas på fler möten och samtal i rörelse, med rörelse, om rörelse, också på svenska!

 

Känns lite vemodigt att avsluta.

Kan det vara så att någonting alldeles speciellt också sker i kroppen, i dansen, i kompositionen kroppar i rummet när vi talar och hör vårt eget språk (känslospråk) talas före, under, mellan, intill, ovanför, efter rörelserna? Orden når långt in. Rör oss där, på djupet. Sätter tidiga kroppsminnen i gungning. Dansar med oss, dansar oss.

 

Karolina Ginman är freelance danskostnär, baserad i Helsingfors. Genom sin konstnärliga praktik lockar hon kroppen att tala bortom förnuftet, och poetiskt material att blomma fram ur det subjektiva och kollektiva förmedvetna. Till hennes senaste scenverk hör Fluvial (2022), A Human Ensemble (2020) och i samarbete med Rasmus Slätis Gräns/Hermes (2022). Hon samarbetar regelbundet som dansare med bl.a. koreograferna Mikko Niemistö, Elina Pirinen, och Margrét Sara Guđjónsdóttir. Åren 2023-25 arbetar Ginman med statens 3-åriga konstnärsstipendium.

 

På tal om dans! – kurshelheten förverkligades i samarbete med Zodiak – Centret för ny dans i tre etapper våren 2023 under ledning av koreograferna, dansarna Karolina Ginman, Sara Grotenfelt och Liisa Pentti.

 

Artikelbild: Anni Alanen