Liikekieli.comin käyttäjäehdot

Käyttäjäehdot ja lakitekstit rekisteröityneille käyttäjille. Luotamme lukijoihimme, mutta näihinkin kannattaa tutustua.


Liikekieli.comin käyttäjäehdot

v2.0
30.10.2008

1. Käyttäjäehtojen ja niiden muutosten hyväksyminen

1.1   Käyttäessäsi tätä sivustoa rekisteröityneenä käyttäjänä sitoudut noudattamaan näitä käyttäjäehtoja. Pyydämme sinua tutustumaan myös tietosuojaperiaatteisiimme, joihin käyttäjäehdoissa viitataan. Oikeudet käyttäjäehtojen ja tietosuojaperiaatteiden muutoksiin pidätetään. Muutoksista ilmoitetaan Liikekieli.com-sivustolla ja/tai sähköpostitse antamaasi osoitteeseen.

2. Käyttäjän vastuut

2.1   Käyttääksesi tämän sivuston lisäpalveluita kuten kommenttien kirjoittamista, sinun on rekisteröidyttävä sivustoon, annettava tarvittavat, paikkansapitävät henkilö- ja yhteystiedot ja oltava vähintään viidentoista (15) vuoden ikäinen.

2.2   Rekisteröityessäsi sitoudut vastaamaan siitä, että valitsemasi salasana on riittävän tietoturvallinen. Sitoudut vastaamaan salasanasi huolellisesta salassapidosta sekä kaikesta käyttäjätunnuksesi kautta tapahtuvasta sivuston käytöstä, tapahtuipa kyseinen käyttö luvallasi tai ei. Sitoudut ilmoittamaan meille viipymättä käyttäjätunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä.

3. Käyttäjätunnus ja henkilötietojen oikeellisuus

3.1    Liikekieli.comin tietoturvan sekä miellyttävän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi käyttäjätunnuksilta voidaan edellyttää ylläpidon hyväksyntää ennen tunnusten käyttöönottoa.

3.2   Liikekieli.comin periaatteena on, että nimimerkkejä ei käytetä. Kirjoittajamme esiintyvät omilla nimillään, ja edellytämme samaa reilun pelin periaatetta myös rekisteröityneiltä käyttäjiltämme. Tämän vuoksi sivuston käyttäjätunnukseen annetun nimen tulee olla muotoa ”Etunimi Sukunimi” ja käyttäjätunnuksen ”etunimisukunimi”. Ylläpito voi tarvittaessa muokata näitä tietoja oikeaan muotoon ennen käyttäjätunnuksen hyväksyntää.

3.3   Sallitut poikkeukset:

(a)    Käyttäjä voi lyhentää nimensä ja/tai käyttäjätunnuksensa parhaaksi katsomallaan tavalla, mikäli tekniset syyt kuten käyttäjätunnuksen enimmäispituus eivät mahdollista etunimen ja sukunimen käyttämistä kokonaan, kuitenkin siten, että käyttäjän tunnistettavuus ei kärsi lyhentämisestä.

 

(b)    Nimeen ja/tai käyttäjätunnukseen voi lisätä nimikirjaimen tai lisänimen, mikäli tämä on sekaannuksen estämiseksi tarpeen (esim. sivustossa on jo samanniminen käyttäjä).

 

3.4   Sivuston käyttäjiksi voivat rekisteröityä vain luonnolliset henkilöt.

3.5   Pidätämme oikeuden tarkistaa annettujen henkilötietojen oikeellisuuden ennen sivuston käyttöoikeuksien myöntämistä tai sen jälkeen, poistaa käyttäjätunnuksen tai estää käyttäjätunnukselta rekisteröityneille käyttäjille tarkoitettujen palveluiden käytön, mikäli on perusteltu syy olettaa, että käyttäjä ei noudata yllämainittuja ehtoja.

4. Tietosuojaperiaatteet

4.1   Liikekieli.comin rekisteröintitietoja sekä muita keräämiämme henkilötietoja käsitellään tietosuojaperiaatteidemme määrittelemällä tavalla.

5. Tarjottava palvelu

5.1   Liikekieli.com-sivusto ja sen avulla tai kautta toimitetut palvelut annetaan käyttöösi sellaisina kuin ne ovat. Hyväksyt, että sivuston ylläpitäjät pidättävät kaikki oikeudet muokata tai poistaa sivustoa tai sen palveluita, taikka poistaa lähettämiäsi tietoja väliaikaisesti tai pysyvästi ilman erillistä ilmoitusta. Verkkolehti pyrkii hyvän toimitustavan mukaisesti mahdollisimman virheettömään sisältöön, mutta ei ota vastuuta minkään tiedon ajantasaisuudesta, poistosta, säilyttämättä jättämisestä tai virheellisyydestä, taikka sivuston teknisestä toimivuudesta tai toimimattomuudesta.

6. Käyttäjän toiminta

6.1   Hyväksyt, että vastuu kaikesta sivustolla esiintyvästä käyttäjien lisäämästä materiaalista, olipa kyseinen materiaali tekstiä, valokuvia, grafiikkaa, videota tai muuta aineistoa, kuuluu yksinomaan sisällön lähettäneelle henkilölle taikka henkilölle, jonka käyttäjätunnusta sisällön lähettämiseen on käytetty.

6.2   Käyttäessäsi tätä sivustoa tai mitä tahansa sen palvelua sitoudut siihen, että et

 

(a)   lähetä tai tuota sivustoon sisältöä tai toimi tavalla joka saattaa olla valheellista, lain tai hyvän tavan vastaista, haitallista, häiritsevää tai loukkaavaa, saattaa haitata sivuston tai sen palveluiden toimivuutta, sisältää viruksen tai muuta haitallista koodia, taikka voi johtaa oikeudelliseen vastuuseen

 

(b)    tekeydy toiseksi henkilöksi taikka esitä harhaanjohtavaa tietoa yhteydestäsi muuhun henkilöön tai yhteisöön, etkä anna valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa lähettämäsi tai tuottamasi sisällön alkuperästä

 

(c)    kerää tietoja toisista käyttäjistä tavalla, joka ei vastaa verkkolehden tavanomaista käyttöä.

7. Sisällön luovuttaminen tähän sivustoon

7.1   Lähettämällä sisältöä tähän sivustoon

(a)   luovutat sivuston ylläpitäjille pysyvän oikeuden julkaista, tallentaa tai muuten hyödyntää lähettämäsi sisältöä korvauksetta ja ilman erillistä ilmoitusta Liikekieli.com-sivustolla taikka sitä käsittelevässä painetussa tai sähköisessä materiaalissa. Lähetetyn materiaalin kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuitenkin niiden alkuperäisillä haltijoilla.

(b)   sitoudut varmistamaan, että sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia

(c)   hyväksyt, että sivuston ylläpitäjillä on oikeus syytä ilmoittamatta poistaa tai jättää julkaisematta lähettämäsi sisältö kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

8. Kolmansien osapuolten palvelut

8.1   Tällä sivustolla tai sen kautta saatetaan mainostaa ja/tai tarjota kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita. Kolmannet osapuolet vastaavat itse tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden kuvauksesta ja sisällöstä.

9. Vastuusta vapauttaminen

9.1   Sitoudut vastaamaan kaikista kolmansien osapuolten Liikekieli.comiin tai sen toimitusorganisaatioon kohdistamista vaateista, jotka ovat seurausta toiminnastasi tällä sivustolla, lähettämästäsi sisällöstä, käyttäjäehtojen rikkomisesta tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamisesta.

9.2   Ymmärrät ja hyväksyt, että tämä sivusto ja sen tarjoama materiaali ja palvelut annetaan käyttöösi omalla vastuullasi sellaisina kuin ne ovat, ja että emme ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joiden syynä tai osatekijänä on sivuston käyttö tai kykenemättömyys sen käyttöön.

Viimeksi päivitetty 30.10.2008 11:31