Rehtori puhuu

Paula Tuovinen / Teatterikorkeakoulu – Tietokoneen ruudulta luettava versio todellisessa tilanteessa esitetyn kuvitteellisen tanssiesityksen paperille kirjatusta yhteenvedosta.


Teatterikorkeakoulun lukuvuoden 2005-2006 avajaiset 9.9.2005
Rehtori puhuu -esityksen synopsis. Koreografia ja tanssi: rehtori Paula Tuovinen.

REHTORI PUHUU

ASTUU SISÄÄN, PAIKKA 1

Hyvät opiskelijat, opettajat, työtoverit ja ystävät.

Bästä studerande, lärare, arbetskamrater och vänner.

Dear students, teachers, colleagues and friends.

HENGITTÄÄ MIKROFONIIN

Teatterikorkeakoulun uunituoreen strategian mukaan ydinosaamisemme on elävä tanssi- ja teatteriesitys ja sen muunnelmat.

I enlighet med Teaterhögskolans purfärska strategi är våra kärnkompetenser en levande teater- och dansföreställningen och dess olika varianter.

Tanssin ja teatterin, esittävien taiteiden tehtävänä on heijastaa, vahvistaa ja kritisoida yhteiskunnan rakenteita, tavoitteita ja arvoja.

Dansens och teaterns, scen konsternas uppgift är att reflektera, förstärka och kritisera samhällets strukturer, målsättningar och värden.

Jag vill trots allt lyfta fram och betona konstens och forskningens kritiska uppgift.

Haluaisin kuitenkin nostaa esiin, painottaa taiteen ja tutkimuksen kriittistä tehtävää. Taiteilijoiden tulee olla yhteiskunnallisesti valppaita.

ASKEL + SHERIFFI LIIKEJAKSO + PALAA SEISOVAAN ASENTOON

Esityksen erityisyys piilee siinä, että se on ruumiillista. Ruumis on kielen perusta. Kroppen är grunden för språket. Body is the basis for language.

Esimerkiksi aika määrittyy liikkumisen kautta.

PIKKU DIGIS. Tulevaisuus on edessäni. Framtiden. Future. KÄVELEE ETEENPÄIN. KATSOO TAAKSE. PALAA PAIKKAAN 1. Menneisyys.

Teksti on puhetta. Text is speaking.

S-PUHETTA + S-LIIKE TAAKSE, KÄSI LIIKKUU, KÄÄNTYY SELIN

Teksti on käsityötä. RAAPUSTAA PAPERIA MIKROFONILLA. LIIKE POIKKI TILAN SCREENIÄ MYÖTEN, KÄÄNTYY.

Valo on aistimus. VALO SPOTTI. SEURAA VALOA. Kuulo on liike. LASKEUTUU ALAS LATTIALLE.

TANSSIESITYSSIMULAATIO + MUSA. HENGITTÄÄ MIKROFONIIN. MUSA LOPPUU. SIIRTYY ”PUHUJAPÖNTTÖÖN”.

Rehtorina tehtäväni on toimia sen hyväksi, että teille tärkeät asiat voivat löytyä ja tulla näkyviksi.

Min uppgift som rektor är att se till att det som ni upplever viktigt går att hitta och bli synligt.

Tanssin ja teatterin kentällä on tapahtunut tai tapahtumassa paradigman muutos. Näyttelijäntyö ja tanssijantyö ovat lähentyneet toisiaan etenkin viime vuosikymmenen aikana. Uskon, että ne lähentyvät toisiaan edelleenkin, menettämättä silti omaa erityisyyttään. Ääni- ja valosuunnittelijan työ on tullut entistä tärkeämmäksi osaksi esitystä, joskus sen lähtökohdaksi. Tanssi ja teatteri ja niiden sovellukset, esittävä taide, vaativat uudenlaisia osaajia.

Taidetta omakohtaisesti ja syvästi ymmärtävien opettajien tarve kasvaa.

Ett paradigmskifte har hänt eller håller på att äga rum inom dans och teater. Scenframställningen inom teater och dans har under det senaste årtiondet börjat anta liknande form. Regissörens och koreografens arbeten tangerar varandra. Ljus- och ljuddesign har blivit en allt viktigare del av föreställningen, stundom dess utgångspunkt. Dans och teater och tillämpningen av dem, scenkonsten, kräver konstnärer med nya färdigheter.

Behovet av pedagoger med en personlig och djup förståelse för konst växer.

KATSOO SCREENILLE. TEATTERIKORKEAKOULUN LOGON IHMISHAHMO LIIKAHTAA.

Tulevina vuosina yliopistoilta vaaditaan tuottavuutta, laatua, vaikuttavuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta.

LOGOANIMAATIO

Meiltä vaaditaan myös mittareita mittaamaan näitä. Taidekoulutus kuitenkin tarvitsee ympärilleen ilmaa, itsereflektiota, opettajan ja opiskelijan hidasta kohtaamista, jopa näennäistä laiskuutta.

Miten siis mitataan taidekoulutuksen tuottavuutta?

Miten mitataan taidekoulutuksen laatua?

Milloin laadun tulee näkyä?

Nyt vai 10 vuoden päästä?

Miten mitataan taiteilijan ja taideopettajan tehokkuutta?

CANCAN. AMPUU PIANISTI-VARAREHTORILTA HATUN PÄÄSTÄ.

Rohkeata lukuvuotta 2005-2006!

SIIRTYY HÄIRIÖIMÄÄN SUOMEN TEATTERIORKESTERIIN.