Pullopostia maailmalta I

Uusi sarja alkaa! Pullopostia maailmalta esittelee ulkomaalaisia tanssioppilaitoksia ketjukirjeen muodossa niin, että kukin vastaaja lähettää kysymykset eteenpäin haluamalleen ystävälleen tai kolleegalleen. Ensimmäisenä Marja-Leena Hirvonen esittelee Kölnissä sijaitsevaa Hochschule für Musik und Tanz -korkeakoulua.

Nimi: Marja-Leena Hirvonen

Asuinpaikka: Köln

Koulun nimi: Hohcschule für Musik und Tanz Köln

Tutkinnon nimi ja laajuus:Bachelor of Arts Tanz, 8 lukukautta

Oma opintosuoritus (vuosikurssi tai valmistumisvuosi): Valmistun 2012

Opetuskieli: Saksa/Englanti

Lukukausimaksu: Sosiaalimaksut 200€

Tyypillinen koulupäiväni: Pilates/gyrokinesis, baletti, nykytanssi, kompositio/improvisaatio/repertuaari

Opetusohjelma painottaa: Nykytanssia ja balettia lähes tasapuolisesti

Perustelut opetusohjelmalle: Tärkeänä pidetään baletin tekniikan hallitsemista, mutta tavoitteena monipuolinen, fyysinen nykytanssinosaaminen, teoreettiset kyvyt (markkinoida itseään, ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti).

Voin opiskella sivuaineina: Meillä voi opetusohjelman lisäksi valita valinnaisaineita: point-shoes, pilates-stuodio, gyrokinesis, partnering, laulu, näytelmä, Feldenkreis, Aleksander-technik, musiikki-improvisaatio, nuori koreografi -kurssi

Jos saisin muuttaa opetusohjelmaa: Lisäisin kehonhuoltoa, kuten joogaa.

Oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa opetusohjelmaan: Keskustelu ja palautteen antaminen aina mahdollista, toteutuminen on sitten toinen juttu.

Koulussamme vierailevia opettajia ja koreografeja: Suhteellisen säännöllisesti workshoppeja ja kaksi kertaa vuodessa projektikausi, jolloin vierailevia koreografeja.

Eniten inspiroiduin: Projekteista

Jatkossa haluaisin työskennellä: Erilaisissa projekteissa, nykytanssi-companyssa

Mahdollisuudet työllistymiseen: Vaikeahkot, Kölnissä ei kaupungin omaa ryhmää, vapaakenttä on tosin suhteellisen aktiivinen

Mahdollisuudet vaihto-opiskeluun: Hollanti, Belgia, Islanti

Mahdollisuudet työharjoitteluun: Vapaa, täytyy itsenäisesti etsiä harjiottelupaikka, ei ole pakollinen

Itsenäiset projektit ja koregrafinen työskentely: Saa tehdä vapaasti omia projekteja niin paljon kuin aikaa ja energiaa riittää. Koulussa mahdollisuus esiintymiseen. Valinnaisaineena nuori-koreografi-kurssi, joka antaa tilat, puitteet ja tuen oman koreografian toteuttamiseen ja julkiseen esittämiseen.

Valmistuminen herättää minussa: Epävarmuutta mutta myös vapauden tunnetta.

Koen koulusta saatujen kontaktien: Antavan kuvaa tanssi-kentän monipuolisuudesta ja työmahdollisuuksista, antaa suuntaa omallle suuntautumiselleni.

Suomen tanssikenttä vaikuttaa minusta: Vieraalta, kaukaiselta

Täällä kenttä on: Monipuolinen

Aion jatkossa: Työskennellä ensin tanssijana, täydentää myöhemmin Master of Arts Choreography -tutkinnolla.