Liikekieli.com 10 vuotta: Pirinää

Pirinää Kun Liikekieli-lehden päätoimittaja Veera Lamberg otti yhteyttä ja pyysi kirjoittamaan verkkolehden juhlavuosijulkaisuun, ajattelin että voisi olla mielekästä keskustella entisten, vuonna 2009 ja 28-vuotiaana vastavalmistuneena, kirjoittamieni kolumnien kanssa. Haluankin tähän

Mitä tarvitsee tukea!

Voiko teoskuvaus olla pelkästään sisällöltään mielenkiintoa herättävä? Apurahan hakeminen on osa taiteellista prosessia, ja koska teosta ei vielä ole olemassa, on apurahatahojen myös turvauduttava ennakkotietoihin. Estävätkö apurahatahot hakukriteereillään taiteen tyhjyydestä

Pirisen punk-haltuunotto

Punk-asenteessa tärkeää on se, että sen kautta näyttämölle syntyy etukäteistietoon eli objektiiviseen tietoon, perustumatonta näyttämöjälkeä, koska otetaan haltuun ja harjoittelemisen kohteeksi itselle tuntematonta. Näyttämö muuntuu väkisinkin tutkimisen kohteeksi sen sijaan