Kosketuksissa -työpajan osallistujakokemus

Zodiak tarjosi helmikuun alussa tanssista ja liikkeestä kiinnostuneille erityislaatuisen työpajan, jossa luennointi ja harjoitukset vuorottelivat. Esitystaiteilija Anna Jussilainen johdatteli osallistujat lempeisiin kehollisiin ja vuorovaikutteisiin harjoituksiin ja tutkija, professori Taina Kinnunen