Writing Movement -hanke 2013

Writing Movement -hanke on Liikekieli.comin osalta päättynyt helmikuussa 2014.

Voit lukea hankeraportin tästä:

WritingMovement_Raportti_Valmis17.3.2014

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Liikekieli.com on mukana kansainvälisessä Writing Movement -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää tanssikirjoittamista ja haastaa sen rajoja. Hanke on osa Baltian ja Pohjoismaiden nykytanssin ammattilaiskentän verkostoitumista edistävää Kedja -hanketta. Kedja on islantia ja tarkoittaa ketjua. Writing Movement -hanketta tukevat EU:n kulttuuriohjelma, Kulturkontakt Nord, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen Edistämiskeskus.

kedja-suomenkulttuurirahasto-kulturkontaktnord-eukultur-taike

Hanke jakautuu Suomessa kolmeen osaan: keskustelutilaisuuksiin yhteistyössä maamme tanssin aluekeskusten ja tanssifestivaalien kanssa, englanninkieliseen seminaaripäivään sekä kirjoitustyöpajaan, johon valitaan kymmenen osallistujaa niin tanssin kuin kirjoittamisenkin ammattikentältä. Päämääränä on pohtia, mikä rooli kirjoittamisella voi tanssitaiteessa olla ja miten sitä tulisi kehittää. Kuka tanssista saa kirjoittaa tai kenen siitä pitäisi kirjoittaa? Onko sillä väliä, miten tanssista kirjoitetaan? Miten teksti vaikuttaa tanssiin tai miten tanssi vaikuttaa tekstiin?

Hankkeen sisältö ja aikataulu

Keskustelutilaisuudet/paneelikeskustelut:

Kokkolan Talvitanssit 25.2. kello 16 Kokkolan kaupunginkirjasto/ Panelisteina tanssiin erikoistunut kulttuuritoimittaja Hannele Jyrkkä, Keskipohjanmaan kulttuuritoimituksen esimies Tiina Ruotsala ja tanssikriitikko, tanssipedagogi Raija Ilo. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Tanssivirtaa Tampereella 16.4. kello 16.30 Hällä-näyttämön pieni sali/ Panelisteina tanssija-koreografi Samuli Roininen, esittävän taiteen ammattilainen ja tanssikirjoittaja Jenni Sainio, Aamulehden tanssikriitikko Merja Koskiniemi, tanssitaiteilija-tutkija Maija Ikonen ja tutkija Jaana Parviainen. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Kuopio Tanssii ja Soi ja Paikallisliike -festivaali, Kuopio 16.6.2013, Sotku kello 12-16/ Panelisteina tanssitaiteilija, kuraattori Johanna Tuukkanen, toimittaja Hannele Jyrkkä, Teatteri ja Tanssi -lehden toinen päätoimittaja Minna Tawast, tanssikriitikko ja Tanssin Tiedotuskeskuksen tiedottaja Piia Ahonen sekä tutkija Isto Turpeinen. Keskustelunvetäjänä sekä paneelin jälkeisen työpajan vetäjänä toimittaja Raisa Rauhamaa. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Täydenkuun tanssit, Pyhäjärvi 24.7.2013, Hotelli Pyhäsalmi kello 15-17/ Työpajamuotoisen keskustelun vetäjänä esittävän tanssin ammattilainen ja tanssikirjoittaja Jenni Sainio. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

OuDance, Oulu14.9.2013, Kulttuuritalo Valveen Kahvila Minttu kello 17-19/ Panelisteina tanssiin erikoistunut kulttuuritoimittaja Hannele Jyrkkä, fyysisen teatterin tekijä, buto-tanssija Liana Potila sekä tanssitaiteilija, kriitikko ja kirjailija Outi Kallas. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Tanssin Aika, Jyväskylä 26.9.2013 kello 16-18, Jyväskylän Kaupunginteatterin lämpiö/ Panelisteina Teatteri & Tanssi -lehden toinen päätoimittaja Minna Tawast, kriitikko Maija-Liisa Westman, yliopistonopettaja Mariana Siljamäki sekä tanssitaiteilijat Helena Ratinen ja Jarkko Lehmus. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Liikkeellä marraskuussa, Helsinki 9.11. kello 16.30-18.30, Kulttuurikeskus Stoan Cafe Stoa/ Keskustelun alustavat Teatteri & Tanssi -lehden toinen päätoimittaja Minna Tawast yhdessä kriitikko Maria Säkön kanssa. Panelisteina Liikkeellä marraskuussa -festivaalin toinen taiteellinen johtaja Mikael Aaltonen, tanssitaiteilija Veli Lehtovaara sekä taiteilija, kriitikko ja esittävän taiteen ryhmä Oblivian taiteellinen johtaja Annika Tudeer. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

XS-festivaali, Turku 30.11. kello 17-18.45, nykytaidetila Kutomo/ Keskustelun alustajana toimii tanssipedagogi ja tutkija Kai Lehikoinen, keskustelijoina performanssin läänintaiteilija Leena Kela, tanssikriitikko Kaisa Kurikka sekä tanssitaiteilijat Heli Meklin ja Satu Tuittila. Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Englanninkielinen seminaari lauantaina 16.11. kello 10.00-15.30

Teksti ja tanssi – tapausesimerkkejä tanssin ja kirjoittamisen suhteesta

Teatterikorkeakoulussa la 16.11. klo 10.00-15.30 (auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki)

OHJELMA:

Avajaissanat Veera Lamberg, päätoimittaja, Liikekieli.com

10.00-11.00 kriitikko Ott Karulin, Viro: KRIITIKKO OSANA TAITEELLISTA PROSESSIA

11.00-11.30 keskustelua Karulinin puheenvuorosta

11.30-11.45 tauko

11.45-12.45 koreografi Moa Sahlin, Ruotsi & runoilija Sara Hallström, Ruotsi: MITÄ VOI TAPAHTUA KOREOGRAFIAN JA RUNOUDEN VÄLISESSÄ VUOROVAIKUTUKSESSA

12.45-13.15 keskustelua Sahlinin ja Hallströmin puheenvuorosta

13.15-14.00 lounastauko (omakustanteinen)

14.00-15.00 koreografi Alan Lucien Øyen, Norja: KIRJOITTAJAN JA KOREOGRAFIN VÄLINEN YHTEISTYÖ

15.00-15.30 keskustelua Øyenin puheenvuorosta

Päätössanat Veera Lamberg, päätoimittaja, Liikekieli.com

Lue tilaisuudesta kirjoitettu artikkeli täältä.

Kirjoitustyöpaja:

Aika: syyskuu 2013 – tammikuu 2014, avoin haku toukokuussa 2013

Työpajan vetäjä: Raisa Rauhamaa

Kirjoitustyöpajassa syvennytään tanssitaiteen moninaisuuteen kirjoittamisen ja eri näkökulmien kautta. Kirjoitustyöpajaan mahtuu kymmenen osallistujaa, joiden toivotaan olevan kirjoittamisen tai tanssitaiteen ammattilaisia tai opiskelijoita. Työpajan tavoitteena on luoda keskustelua ja dialogia kirjoittajien ja taiteen tekijöiden välille.

Työpaja koostuu viidestä tapaamiskerrasta, kirjoitustehtävistä ja palautteenannosta. Työpajan osallistujat kokoontuvat Helsingissä kerran kuussa, lauantaisin kello 10-15. Tapaamiskertojen teemat ovat:

Syyskuu (21.9.): Tanssikiritiikki – keskustellaan, mitä kritiikki voi olla, miten teos kommunikoi, miten kriitikko voi huomioida taiteilijan tekemän työn, vaikkei pitäisikään teoksesta jne. Voisimmeko kehittää uusia kritiikin tapoja? Illalla mennään katsomaan esitys, josta kirjoitetaan kritiikki. Alustajina tanssikriitikko ja -kirjoittaja, Tanssin Tiedotuskeskuksen tiedottaja Piia Ahonen sekä tanssitaiteilija ja kuraattori Johanna Tuukkanen.

Lokakuu (19.10.): Taiteilijapuheenvuorot – tanssitaiteeseen syvennytään eri taiteilijapuheenvuorojen avulla ja pohditaan, miten professiot nykyään määrittyvät. Miten valosta voi kirjoittaa? Kuinka ottaa huomioon kollektiivin kaikkien osapuolten työ? Keskustellaan edellisen kerran jälkeen tehdyistä kritiikeistä ja annetaan vertaispalautetta. Mennään katsomaan toinen esitys ja kirjoitetaan annetusta, usein huomiotta jäävästä, näkökulmasta (esim. valo, ääni, dramaturgia, visuaalisuus). Alustajina pukusuunnittelija Karoliina Koiso-Kanttila, valosuunnittelija Mia Kivinen sekä äänisuunnittelija Tuuli Kyttälä.

Marraskuu (9.11.): Teoreettinen näkökulma – perehdytään tanssintutkimuksen näkökulmaan ja keskustellaan tekstistä ajan kuvana. Pohditaan myös erilaisia tanssiteosten esittelytekstejä ja liikkeen sanallistamista tulkintaa unohtamatta. Keskustellaan viime kerran jälkeen kirjoitetuista teksteistä sekä kirjoitetaan lyhyitä käsiohjelma/esittelytekstejä nähdyistä esityksistä. Alustajina tanssintutkijat Johanna Laakkonen ja Riikka Korppi-Tommola.

Joulukuu (14.12.): Yleisötyö ja tanssi, joka ei tapahdu näyttämöllä – pohditaan, olisiko tärkeää kirjoittaa myös niistä taiteen muodoista, jotka eivät esittäydy perinteisen esityksen muodossa, sillä taiteen kenttä on laajentunut ja sen toimintatavat osittain muuttuneet. Kenelle tanssista kirjoitetaan ja miksi? Keskustellaan kohdeyleisöistä ja kohdeyleisöjen huomioimisesta kirjoittaessa. Kootaan yhteen tanssikirjoittamisen alueita ja mahdollisia aiheita, jotka eivät ole kritiikkiä. Alustajina Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi ja tanssija-tutkija, yhteisötanssitaiteilija Kirsi Heimonen.

Tammikuu (25.1.): Kokoava keskustelu – annetaan palautetta viimeisistä kirjoituksista ja koko työpajasta. Keskustellaan mahdollisesta jatkosta.

Tapaamiskerroilla kahden tunnin ajan syvennytään kyseisen kerran teemaan ja toisen kahden tunnin ajan keskustellaan kirjoituksista. Osallistujista muodostetaan syksyn ajaksi kirjoittaja-taiteilija -työskentelyparit, jotka sitoutuvat antamaan toinen toisilleen palautetta työpajan kirjoitustehtävistä. Kaikki kirjoitukset julkaistaan Liikekieli.comissa, joten keskustelua teksteistä käydään myös verkkolehden sivuilla. Keskustelun ja eri näkökulmien kautta tarjotaan kirjoittajille ja taiteilijoille tapoja lähestyä tanssitaidetta ja avata sitä kirjoittamalla myös muille.

Hakemukset pyydetään lähettämään 31.5.2013 mennessä sähköpostitse Veera Lambergille (tiedot alla). Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi, miksi haluat kirjoittaa tanssista ja osallistua tähän työpajaan. Liitä mukaan CV:si sekä kirjoittamasi muutaman lauseen esittely/käsiohjelmateksti jostakin näkemästäsi tanssiteoksesta.

Työpajan hinta on 70 euroa. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun loppuun mennessä.

Lue työpajan päätöstunnelmista täältä.