Writing Movement -hankkeella omat englanninkieliset nettisivut

Liikekieli.com on mukana kansainvälisessä Writing Movement -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää tanssikirjoittamista ja haastaa sen rajoja. Hanke on osa Baltian ja Pohjoismaiden nykytanssin ammattilaiskentän verkostoitumista edistävää Kedja -hanketta. Kedja on islantia ja tarkoittaa ketjua. Writing Movement -hanketta tukevat EU:n kulttuuriohjelma, Kulturkontakt Nord, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen Edistämiskeskus.

Hanke jakautuu Suomessa kahteen osaan: keskustelutilaisuuksiin yhteistyössä maamme tanssin aluekeskusten ja tanssifestivaalien kanssa sekä kirjoitustyöpajaan, johon valittiin avoimella haulla kaksitoista osallistujaa niin tanssin kuin kirjoittamisenkin ammattikentältä. Päämääränä on pohtia, mikä rooli kirjoittamisella voi tanssitaiteessa olla ja miten sitä tulisi kehittää. Kuka tanssista saa kirjoittaa tai kenen siitä pitäisi kirjoittaa? Onko sillä väliä, miten tanssista kirjoitetaan?

Hanketta voi seurata koko syksyn ajan Liikekieli.comissa, mutta sille on myös avattu oma englanninkielinen sivusto, joka esittelee hankkeen edistymistä kansainvälisestä näkökulmasta.

writingmovement.com

Lisää hankkeen suomalaisesta osuudesta täältä.