Viljanen: ”Esitys Tanssin talosta valmistuu ilman muuta”

Tanssin talo –hanke on puhuttanut kuluneella viikolla. Torstaina tuli julkiseksi tieto, jonka mukaan Helsingin kaupunki kaavailee Tanssin talolle tiloja Helsingin konservatorion rakennukseen.

Kuitenkin vuonna 2014 kaupunki teki Tanssin talosta tarveselvityksen, jonka perusteella se päätyi ehdottamaan Kaapelitehtaan yhteyteen uudisrakennusta. Nyt kaupunki pitää puolen vuoden ajan valmisteilla ollutta Kaapelin mallia liian kalliina investoinnin ja käyttökulujen osalta.

”Helsingillä on tavoite, että Tanssin talo toteutetaan. Keskustelu muista vaihtoehdoista Kaapelin lisäksi avattiin uudelleen, kun kaupunginjohtajisto näin pyysi Tanssin talo –esitystä valmistelevalta työryhmältä. Kaapeli on kuitenkin edelleen harkinnassa, ja sen lisäksi selvitetään konservatorion soveltuvuutta sekä muita vaihtoehtoja”, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Tanssin talo ry pitää konservatoriota sopimattomana tanssin esitystilaksi. ”Työryhmä tällä hetkellä arvioi, täyttävätkö konservatorion tilat kaupungin tarveselvityksessä asetetut vaatimukset esitystiloille”, sanoo Viljanen.

Viljanen painottaa myös valtion kannanoton merkitystä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka Tanssin talon julkinen rahoitus valtion ja kaupungin kesken jakautuisi.

”Ilmeisesti valtio odottaa lopullista ehdotusta mallista. Kuitenkin kun tieto kustannusraamista valtion osalta puuttuu, se vaikuttaa myös työryhmän valmistelutyöhön. Sen tiedän, että käyttötalouden menojen suuruus tuli yllätyksenä kummallekin rahoittajaosapuolelle.”

1,9 miljoonan euron vuosittaisia käyttötalouden kuluja on pidetty liian suurena lisäyksenä suhteessa tanssin nykyiseen rahoitukseen. Ovatko siis toiveet tanssitaiteen rahoituksen merkittävästä lisäyksestä, joka nyt olisi tapahtunut Tanssin talo -hankkeen kautta, todettava mahdottomiksi?

”Tällaista kantaa ei voi ottaa. Kaupungissa olemme ehdottomasti pro tanssitaide, mutta kun jollekin lisätään rahoitusta, on samalla muualta vähennettävä. Tänä päivänä isot korotukset mihin tahansa menoihin ovat vaikeita”, Viljanen sanoo.

Jos Kaapelin mallille arvioituja käyttömenoja toisaalta suhteuttaa kaupungin muiden taidelaitosten tällä hetkellä saamaan tukeen, tuki Tanssin talon käyttömenoihin olisi näistä vain murto-osa. Valmistelun aikana jo huomattavasti keventynyttä Tanssin talon mallia alkaa olla vaikea entisestään pienentää.

”Lopullisista euromääristä kullekin taidelaitokselle päättää valtuusto. Tällä hetkellä keskitymme viemään läpi hyvän virkamiesvalmistelun.”

Viljanen uskoo, että esitys Tanssin talosta saadaan valmiiksi ja vietyä kaupunginhallitukseen ja valtuuston äänestettäväksi.

”Ilman muuta esitys valmistuu. Se, että työryhmä tutkii eri vaihtoehtoja, on ollut liian suuresti ja dramaattisesti otsikoissa. Valmistelussa on käytävä aina kaikki esille tulleet vaihtoehdot läpi.”

 

Maija Karhunen