Vauvat opettavat luovaa ajattelua

Vauvoja on perinteisesti pidetty aivotoiminnaltaan ”kehittymättömämpänä” ja vähemmän tietoisina kuin aikuisia. On helppo luetella tehtäviä, joissa pikkulapsi ei pärjää aikuiselle. Uusimmat saavutukset aivotutkimuksen saralta herättävät kuitenkin ajatuksen siitä, että kenties vauvan tietoisuus on vain luonteeltaan erilaista. Aikuisen kyky ”kiinnittää huomiota johonkin” onkin täysin päinvastaista – kyky olla kiinnittämättä huomiota ei-toivottuihin havaintoihin ja ajatuksiin. Perheen pienimmillä voi olla meille paljon opetettavaa luovuudesta.     

Jonah Lehrer: Inside the Baby Mind (Boston Globe)

Toinen artikkeli samasta aiheesta täällä: Being a Baby (Seed Magazine)