Valosuunnittelija esittelyssä: Tomi Tirranen

”Pyrin koko ajan muokkaamaan tyyliäni opiskelemalla loputtomasti uutta ja sitä kautta muuttamaan sitä. On tietysti asioita, jotka ovat tyypillisiä ja joista on vaikea päästä eroon.”

 


Nimi ja ikä:
Tomi Tirranen, 54

Miten määrittelet valodramaturgian ja miten se töissäsi ilmenee?

Valolla luotu kertomus.

Koko esityksen ”tarina” kerrotaan jostakin näkökulmasta valon avulla.

Läpisävelletty siinä mielessä, että valolla on tehtävä ja merkitys koko sen ajan kun yleisöä on katsomossa.

Odotatko valosuunnitteluprosessin perusajatuksen tulevan ensisijaisesti koreografilta/ohjaajalta/lavastajalta?

Ohjaajan merkitys on suuri, sillä keskustelut hänen kanssaan ratkaisevat sen suunnan ja tyylin, jonka valitsen teoksen valolle.

Valosuunnitteluprosessi perusajatuksineen ja ratkaisuineen on
valaistussuunnittelijan luova osuus teoksen kokonaisuuteen.

Kuinka läheistä yhteistyötä teet taiteellisen työryhmän muiden jäsenien kanssa?

Riippuu tietysti teoksesta. Joskus on pakko istua paljonkin keskenään, jotta kaikki saavat detaljitasolla omat ratkaisunsa toteutumaan. Joskus alun perustakeskustelut riittävät aika pitkälle. Se on aina teoskohtaista.

Mistä muista taidemuodoista haet innoitusta?

Kaikkialta, käyn paljon museoissa. Käyn myös katsomassa muiden esityksiä. Pääosin kuitenkin nähtävästä taiteesta.

Ovatko valo/ääni/lavastus/koreografia tasa-arvoisia? Pitäisikö niiden olla?

Tasa-arvo on suhteellinen käsite. On töitä joissa valo määrittää suunnan, rytmin ja rakenteen. Määritykset voivat myös tulla muualta tai määritysten painopiste voi muuttua teoksen sisällä.

Siinä mielessä ne ovat tasa-arvoisia, että jos luomisen voima tai teho sattuu olemaan suurin valossa tai äänessä, niin totta mooses niiden on vietävä joukkoa.

Onko sinulla oma tyyli? Jos on, kuvaile sitä (värit, suunnat, rytmi jne.)

Minulla on ajassa tyyli, mutta pyrin koko ajan muokkaamaan tyyliäni opiskelemalla loputtomasti uutta ja sitä kautta muuttamaan sitä. On tietysti asioita, jotka ovat tyypillisiä ja joista on vaikea päästä eroon.

Valon massa on esimerkiksi minulle merkittävä elementti jota mietin aina kuvaa tehdessäni. Rytmi on varmasti jokaisella kirjoitettu jo hänen DNA:hansa ja siitä kenenkään on kokonaan mahdoton päästä eroon.

Rytmi tietysti muuttuu työn mukaan, mutta jokaisen tapa kohdata teoksen tytmi on osin ominainen.

Mikä on sinua itseäsi tällä hetkellä eniten kiinnostava taiteellinen lähtökohta tai kysymys?

Moraali.

Mikä valosuunnittelussa ärsyttää kun olet katsomassa muiden esityksiä?

Välinpitämättömyys teosta kohtaan ja työn tekemättä jättäminen.

Mikä on pahin asia, joka voi työssäsi sattua?

Henkilökemiat työryhmän sisällä eivät toimi, useimmiten ihmisten itsekkyydestä johtuen ja siitä etteivät he arvosta työstämäänsä teosta vaan ainoastaan omia halujaan.

Mitkä ovat valosuunnittelijan kymmenen käskyä?

Näe
Tunne
Kuule
Arvioi
Ymmärrä
Altista
Kyseenalaista
Vaihtoehtoista
Ratkaise
Päätä