Uusi tanssin tietokanta verkkoon –materiaalihaku alkanut!

Liikekieli.com on aloittanut tanssin tietokantahankkeen, jolla pyritään tekemään suomalaisen tanssin lähihistoriaa näkyväksi noin kolmenkymmenen viime vuoden ajalta. Ensimmäinen materiaalihaku on julistettu alkaneeksi 15.7.2011. Haku kestää 30.9.2011 asti. Kaikkia kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä hankkeen toteutuksesta vastaaviin henkilöihin.

Uusi tanssin tietokanta verkkoon

 

Tanssin Liikekieli ry:n ylläpitämä verkkolehti Liikekieli.com on aloittanut tanssin tietokantahankkeen. Tietokanta tullaan julkaisemaan kaikille avoimeksi verkossa vuoden 2011 loppuun mennessä. Tietokantaan kerätään suomalaisesta tanssista kirjoitettua materiaalia, jota ei vielä ole kaikkien saatavilla: esimerkiksi käsiohjelmatekstejä, esseitä, haastatteluja, lopputöitä, vuosikertomuksia, strategioita, työpäiväkirjoja. Hankkeen rahoittajana toimii Suomen Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Liikekieli.com on julistanut ensimmäisen materiaalihaun alkaneeksi 15.7.2011. Haku kestää 30.9.2011 asti. Kaikkia kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä hankkeen toteutuksesta vastaaviin henkilöihin.

Hankkeen visiona on tehdä suomalaisen tanssin lähihistoriaa näkyväksi verkkoon noin kolmenkymmenen viime vuoden ajalta. Materiaalin digitoiminen ja arkistoiminen tulee olemaan vuosien mittainen talkoohenkinen työurakka, johon Liikekieli pyrkii antamaan alkusysäyksen. Verrattain nuori taiteenalamme tuntuu historiattomalta suureksi osaksi siitä syystä, ettei aineistoa sen lähihistoriasta ole yleisesti saatavilla. Tarkoituksena on luoda alku sille, että tanssista kiinnostuva ihminen pystyisi muodostamaan syvällisen ja laajan kuvan maamme tanssitaiteesta mahdollisimman helposti.

Kuinka toimia?
1. Selvitä teoksesi julkaisuoikeudet: varmista, että sinulla on oikeus antaa tekstisi uudelleenjulkaistavaksi. Lue sopimusehdot tämän artikkelin lopusta.
2. Oikolue tekstisi vielä kerran.
3. Saata aineistosi digitaaliseen muotoon (pdf/rtf/doc/docx). Ongelmatapauksissa ota yhteyttä hankkeen järjestäjiin.
4. Tilaa lisenssisopimus sekä teostietolomake hankkeen järjestäjiltä.
5. Postita allekirjoitettu sopimus sekä täytetty teostietolomake osoitteeseen:
Tanssin Liikekieli ry
PL  161
00101 Helsinki
6. Lähetä aineistosi tai linkki, josta teksti löytyy, osoitteeseen toimitus@liikekieli.com

Tanssin Liikekieli ry:n toiminta edistää taidetanssin asemaa
Hankkeen toteuttajana toimiva Tanssin Liikekieli ry:n tarkoituksena on taidetanssin ja sitä lähellä olevien kulttuurinalojen tuntemuksen ja arvostuksen edistäminen. Lähes kuusivuotisen toimintansa aikana Tanssin Liikekieli ry:n julkaisema Liikekieli.com on kartuttanut verkkoon yli 1100 tanssiartikkelin kokoelman, joka on ilmaiseksi kaikkien käytössä. Verkkolehti julkaisee teosarvioita, kolumneja, esseitä ja muita kirjoituksia sekä entistä laajemmin myös monipuolista video- ja kuvasisältöä. Liikekieli.com on lisäksi ajankohtaisen kulttuurikeskustelun foorumi.

Lisätietoja hankkeesta:
Veera Lamberg: veera.lamberg@liikekieli.com, puh. 0505448104
Anni Taskula: anni.taskula@liikekieli.com, puh. 0505338932
Tanssin Liikekieli ry:n toiminnanjohtajat

 


Tanssin lähihistoria –hankkeen lisenssisopimuksessa olevat ehdot:

Sopimuksen kohde ja määritelmät

Tällä sopimuksella Tanssin Liikekieli ry saa vastikkeetta sopimuksen tarkoituksen edellyttämän käyttöoikeuden sopimuksen kohteena oleviin teoksiin, sisältäen oikeuden saattaa ne tarvittaessa digitaaliseen muotoon ja julkaista ne tietokannassaan.

Teoksilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkea sitä materiaalia, jonka tekijä luovuttaa julkaistavaksi Tanssin Liikekieli ry:n tietokannassa, ja joka on lueteltu sopimuksen kohdassa 8.

Tekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka sitoutuu tähän sopimukseen Tanssin Liikekieli ry:n kanssa.

Tekijänoikeudet

Tekijä vakuuttaa, että hänellä on oikeus luovuttaa tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus teoksiin Tanssin Liikekieli ry:lle.

Tällä sopimuksella tekijä luovuttaa Tanssin Liikekieli ry:lle ei-yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden teoksiin.

Teoksiin kohdistuvat tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tämä sopimus ei rajoita tekijän oikeutta käyttää teoksia muissa yhteyksissä.

Voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa allekirjoitusten päivämäärästä lähtien toistaiseksi.

Muita ehtoja

Tekijä on tietoinen siitä, että Tanssin Liikekieli ry pyrkii laajentamaan tietokantaa mahdollisten yhteistyökumppanien avulla, joita voivat olla esimerkiksi Kansallinen digitaalinen kirjasto, Tanssin Tiedotuskeskus ja Teatterimuseo, ja hyväksyy sopimuksen kohteena olevan materiaalin tämän sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden edelleenluovutuksen yhteistyökumppaneille tietokannan laajentamista ja jatkokehittelyä varten.

Jos tietokanta ei jostain syystä toteutuisi tai se lakkaisi, Tanssin Liikekieli ry:llä on oikeus julkaista teokset verkkosivuillaan.

Käyttöoikeus käsittää sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen mahdollistavat käyttötavat, jotka ovat tiedossa sopimishetkellä, sekä tietokannan tai tekniikan mahdollisten muutosten aiheuttamat uudet käyttötavat.

Tanssin Liikekieli ry omistaa kaikki oikeudet sopimuksessa tarkoitettuun tietokantaan. Oikeus tietokantaan siirtyy tällä sopimuksella Tanssin Liikekieli ry:lle sellaiselta henkilöltä, joka osallistuu tietokannan laatimiseen ja joka ei ole työsuhteessa Tanssin Liikekieli ry:hyn.