Tanssin Lähihistoria -tietopankki on avattu!

Tanssin Liikekieli ry:n Tanssin Lähihistoria –hanke on edennyt lanseerausvaiheeseen. Suomen Kulttuuri- ja Opetusministeriön rahoittaman hankkeen tarkoituksena on ollut saattaa tunnetuksi ja digitaaliseen muotoon suomalaisen tanssin lähihistoriaa noin kolmenkymmenen viime vuoden ajalta.

Liikekieli.com:iin on avattu tietopankki, johon tanssin toimijoilla on mahdollisuus tallettaa kaikkien saataville tärkeitä dokumenttejaan. Tietopankkiin on kerätty varsinkin käsiohjelmia, toimintakertomuksia, esitteitä ja muuta tekstipainotteista aineistoa, johon yleisö ei ole enää niiden julkaisun jälkeen välttämättä päässyt käsiksi.

Tietopankki on aikajanan muodossa niin, että lukijan olisi mahdollisuus helposti hahmottaa tanssitaiteen tapahtumia kausaalisesti. Tietokanta laajenee ja muotoutuu sitä mukaa, kun tanssin toimijat lahjoittavat siihen materiaalia. Tanssin Liikekieli ry auttaa tarvittaessa aineiston digitoinnissa, mutta suurimmaksi osaksi työ on yhteistä talkootyötä suomalaisen tanssitaiteen tunnettuuden hyväksi.

Joko Sinun materiaalisi on tietopankissa? Auta tietopankkia kehittymään kaikkia tanssitaiteestamme kiinnostuneita palvelevaksi työkaluksi, joka auttaa lukijaa saamaan kuvan suomalaisesta tanssitaiteesta myös historiallisena taiteenalana, eikä vain tässä ja nyt tapahtuvana ilmiönä.

Tanssin Lähihistoria –tietokannan löydät täältä.

Täällä voit tutustua materiaalinluovutusohjeisiin.