Tanssin ammattilaisille räätälöity opintokokonaisuus kerää kiitosta

Riveria Outokummun tanssin koulutuksessa on opiskellut tämän kevään ajan tanssin perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi ryhmä tanssin ammattilaisia. Puolivuotinen tanssijantyön syventämiseen räätälöity kokonaisuus on ollut onnistunut kokeilu ja luonut kaivattua kiertoa työelämän ja opiskelun välille. Kokonaisuudelle on suunniteltu jo jatkoa.

Kun koronapandemia viime keväänä tavoitti Suomen, tanssin toisen asteen koulutuksen henkilökunta Outokummussa pohti, mitä oppilaitos voisi tehdä helpottaakseen tanssialan ammattilaisten ahdinkoa. Vielä vanhempainvapaataan tuolloin viettänyt tanssin lehtori Ulla Päivikkö alkoi kehitellä ajatusta ammattilaisten osaamista syventävästä koulutuskokonaisuudesta. Idea sai nopeasti tuulta alleen ja tukea taakseen myös oppilaitokselta ja kulttuurialojen koulutuspäällikkö Tone Arstilalta. Kesällä aukesi haku puolen vuoden mittaiseen tanssin syventävien opintojen koulutuskokonaisuuteen, ja tammikuussa yhdeksän tanssialan ammattilaista saapui Outokumpuun.

– Ihan huikea kokemus ja mahdollisuus, Mimmi Salo kuvailee kulunutta kevättä. 

– Tosi monipuolinen kevät. On tuntunut erityiseltä tehdä yhdessä ja ylipäänsä olla tanssin äärellä nyt poikkeusaikana, Rebecca Laube-Pohto täydentää.

Salo ja Laube-Pohto hakeutuivat opintoihin treenimahdollisuuden ja tanssiin syventymisen kaipuun perässä. Opintoihin on tähän saakka kuulunut monipuolinen kattaus koulutuksen vakiopettajien Päivikön, Katja Mustosen sekä Katariina Vähäkallion oppitunteja sekä muutamien vierailijaopettajien kursseja. 

Huhtikuun loppupuolella nykytanssin syventävien kokonaisuuden opiskelijat saavat pureutua omaan taiteelliseen työskentelyyn. Aamupäivisin ryhmä on kokoontunut treenaamaan ohjatusti yhdessä ja iltapäivät on varattu itsenäiselle työlle. Työn alla on tanssiteoksia laidasta laitaan – opiskelijat ovat saaneet vapaat kädet toteuttaa omaa taiteellista praktiikkaansa. Työskentelyn tuotokset esitetään yleisölle Outokummussa ja lähialueilla toukokuun aikana.

– Itse teen sooloteosta, jossa käsittelen sydäntä sen monissa merkityksissä, anatomisena aiheena ja myös sydänyhteyttä ihmisten välillä. Itseasiassa meillä molemmilla koronatilanne taitaa vaikuttaa aika paljon tässä käsillä olevassa taiteellisessa prosessissa, Salo pohtii.

– Olen aiemmin tottunut reissaamaan ja liikkumaan paljonkin työn perässä. Nyt pandemia on tavallaan pakottanut pysähtymään. Soolossani palaan tekemiini matkoihin ja ammennan niistä, Laube-Pohto kuvaa.

Antoisinta toiset ihmiset

Nykytanssin syventäviä opintoja suorittaa Outokummussa nyt joukko tanssitaiteilijoita ja tanssin opettamisen ammattilaisia erilaisista taustoista. Tanssin ammattilaisuuden määritelmä opinnoissa on laaja: muodollista koulutusta ryhmässä löytyy niin kuvataiteen, sirkuksen kuin kehollisten terapiamenetelmienkin kentiltä. Hajontaa on runsaasti myös siinä, miten erilaisia kokemuksia opiskelijoilla on työstä tanssin kentällä. Vaikka kouluyhteisöön ja -rytmiin asettuminen vaati sopeutumista, myös pitkän uran tanssitaiteen parissa tehnyt Ismo-Pekka Heikinheimo kiittelee koulutuksen järjestelyjä ja keskittymistä tukevaa ympäristöä.

– Ylisukupolvinen yhteisö ympärillä on tehnyt hyvää. Olen saanut oppia nuoremmilta, ja myös antaa itse kannustusta ja toivoa siitä, että tanssia voi tehdä ammatikseen vielä 58-vuotiaanakin, Heikinheimo kertoo.

Kysyttäessä Salon ja Laube-Pohton näkemystä siitä, mikä opintokokonaisuudessa tähän saakka on noussut esiin arvokkaimpana, kumpikin nostaa myös esiin juuri koulutuksen kautta kohtaamansa ihmiset. 

– Keskustelut kollegoiden kanssa ovat olleet ehdottomasti hienointa. Niin oppituntien sisällä kuin tuntien ulkopuolellakin. Keskusteluissa vaikkapa kentän rakenteista ja sen ongelmista huomaa, kuinka eri lähtökohdista keskusteluun osallistumme, mikä tuo toki myös haasteita. Moninaisesta ryhmästä nousee esiin hyvin erilaisia näkökulmia, Salo kertoo.

– Opintojen ja täällä kohtaamieni ihmisten kautta on tullut myös konkreettisesti uusia työmahdollisuuksia. Olemme muun muassa aloittaneet Mimmi Salon kanssa yhteistyön, perustaneet kollektiivin ja saaneet sovittua jo yhteisiä tulevia työkeikkoja, mitä en osannut odottaa tänne hakeutuessani, Laube-Pohto sanoo.

Ammattilaisten keskinäinen vuorovaikutus nousee esiin arvokkaana myös koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. 

– On ollut upeaa nähdä, kuinka tämä kokonaisuus on tuonut näille ammattilaisille toisensa. He tarjoavat toisilleen ammattitaitoa ja jakavat osaamistaan. Ammatillisesti monitaustaisen ryhmän työskentelyä on ollut hienoa seurata, Päivikkö kertoo. 

Puolisen vuotta riittää – ja pitää nälkäisenä

Viisi kuukautta on opiskelijoiden ja opetuksen järjestäjän mielestä sopiva kesto tanssijantyön syventävien opintojen kokonaisuudelle. Tiivis yhteisö ja rajallinen aika kannustaa uppoutumaan työskentelyyn kokonaisvaltaisesti. 

– Rajattu aika voimistaa halua paneutua tekemiseen. Jokaisesta tanssitunnista on helppo olla kiitollinen, kun mielessä on tieto siitä, että tällaista arkeni ei tule enää kesäkuun jälkeen olemaan. Nousee kova halu ottaa ajasta täällä kaikki irti, Salo toteaa.

Tanssijantyöhön syventyminen valmiissa rakenteessa kaukana kotoa vertautuu myös eräänlaiseen residenssiin. Päivikkö ajattelee, että kokonaisuus on ammattilaisille myös mahdollisuus hengähtää freelancerin arjesta.

– Halusin tarjota ammattilaisille mahdollisuuden palata myös oman treenin pariin, joka usein jää muiden töiden varjoon, Päivikkö kuvaa.

– Koreografina en ollut tanssinut näin paljon vuosiin. Aika täällä mahdollistaa oppituntien makustelun ja rauhallisen uudelleenjuurtumisen omaan tanssijuuteen, ehkä se tuo myöhemmin myös koreografin työhöni uutta näkökulmaa, Heikinheimo täydentää.

Jatkoa on luvassa

Lyhyet täydennyskoulutukset nostavat suosiotaan muissakin oppilaitoksissa ja muilla aloilla. Monet korkeakoulut tarjoavat suoritettavaksi teemakokonaisuuksia ja täsmäkoulutuksia räätälöityinä jo työelämässä olevien tarpeisiin. Outokummun tanssin koulutuksen järjestäjä toisen asteen oppilaitos Riveria tarjoaa tanssin syventävien opintojen ohella myös muiden alojen tutkinnon osia ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Tanssin ammatillinen syventävien opintojen kokonaisuus on Suomessa kuitenkin erityinen.

– Tämä kokonaisuushan on aivan ainutlaatuinen! Opintojen keskiössä on tanssi, kaikki aika käytetään siihen. Toivoisin ehdottomasti kokonaisuudelle jatkoa, toivon että muutkin kollegat pääsisivät nauttimaan tästä, Heikinheimo sanoo.

Kokonaisuus on kerännyt Päivikön mukaan kiinnostusta tanssikentältä, ja sille on jo suunniteltu jatkoa koulutuksen järjestäjien puolesta. Syventävien opintojen kokonaisuus järjestetään jälleen seuraavalla kevätlukukaudella vuonna 2022. Haku koulutukseen avataan tanssin ammattilaisille elokuun lopussa. Ensimmäinen tanssin syventävien opintojen kokeilu on osoittautunut siis onnistuneeksi. 

– Tarkoitus on jatkaa tästä, ja kehittää kokonaisuutta edelleen, Päivikkö tiivistää.

Syventävien opintojen taiteelliset työt syntyvät yhteistyössä Riveria Outokummun teatteri- ja esitystekniikan, äänituotannon sekä valokuvauksen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kuvassa Rebecca Laube-Pohto. Kuvaaja: Petri Kiukas.

 

Mimmi Salolle tanssin syventävät opinnot ovat mahdollistaneet täyden keskittymisen tanssiin. Kuvaaja: Petri Kiukas.

 

Ismo-Pekka Heikinheimo työstää sooloaan Huominen ei ole tänään koskaan Outokummun vanhalla kaivoksella. Kuvaaja: Petri Kiukas.

 

Teksti: Alli Mattila
Kuvat: Petri Kiukas