Taidekasvatus kuuluu kaikille

Taiteen akateemikoiden, taiteilijaprofessoreiden ja Taiteen keskustoimikunnan jäsenten julkilausuma viime lokakuulta taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi Suomessa.


Taidekasvatus kuuluu kaikille

Taiteen akateemikot, taiteilijaprofessorit ja Taiteen keskustoimikunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen seminaariin 22. lokakuuta Helsingissä ja esittivät julkilausuman taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi Suomessa:

Vetoamme opetusviranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi. Avainasemassa on yleissivistävä koulutus, varhaiskasvatus sekä koko ikäluokalle annettava kouluopetus.

Taiteellinen luovuus on ihmisen kyvyistä vahvimpia ja arvokkaimpia. Taide on itseisarvoista, mutta samalla se rikastuttaa monin tavoin yksilöiden ja yhteisöjen henkistä hyvinvointia. Yksilölle taide avaa luovan itseilmaisun, tunne-elämän kehittämisen ja itseymmärryksen väylän, jonka kautta voi rakentaa identiteettiään ja jäsentää todellisuutta. Yhteisölle taide on luovaa, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista pääomaa.

Taide on yksilön perusoikeus, jonka tulee myös käytännössä laajentua kaikkien mahdollisuudeksi rikastuttaa omaa ja toisten elämää. Tämän perusoikeuden toteutumisen tärkeimmät valmiudet luodaan taidekasvatuksella. Jotta taide voisi olla kaikkien mahdollisuus, tulee kaikilla olla myös käytännön mahdollisuudet monipuoliseen taidekasvatukseen.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava kaikille yhteisinä oppiaineina taideaineiden opetus kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Peruskoulun taideopetuksessa tulee hyödyntää aineenopettajien asiantuntemusta jo pienten lasten opetuksessa. Samalla opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa tulee huomioida taideaineet huomattavasti nykyistä paremmin. Lisäksi taide on tuotava koulujen opetusympäristöihin, -menetelmiin ja -sisältöihin. Koulun, kulttuurilaitosten ja ammattitaiteilijoiden välistä yhteistyötä tulee lisätä.

Helsingissä 22.10.2008

Taiteen akateemikot, taiteilijaprofessorit ja Taiteen keskustoimikunta

Outi Heiskanen, Aki Kaurismäki, Juha Leiviskä, Ralf Långbacka, Veijo Meri, Vuokko Nurmesniemi, Jorma Panula

Matti Ijäs, Olli Jalonen, Ulla Jokisalo, Kersti Juva, Maria Kalaniemi, Juho Karjalainen, Olavi Koponen, Kaisa Korhonen, Kenneth Kvarnström, Hannu Kähönen, Kaija Saariaho

Umayya Abu-Hanna, Antonio Altarriba, Anna Brunow, Hannu Castrén, Johanna Laakkonen, Jukka-Pekka Laakso, Vivan Lygdbäck, Jarmo Malkavaara, Hanna Nurminen, Pertti Paltila, Hannu Saha,  Arto Seppälä, Riitta Seppälä, Juhani Tuominen, Pekka Vapaavuori, Anna Vilkuna