Kirjoituksia Amsterdamista 2/4

Joulukuinen Dancing on the Edge –festivaali kautta Hollannin esitteli yli 60 taiteilijaa yhdeksästä eri Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan maasta. Alueen poliittinen tilanne viimeaikaisine kansannousuineen oli vahvasti läsnä myös festivaalin taiteilijatapaamisissa ja