Syöksykierre edessä?

Näyttelijä- ja Teatteriliitto sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät – Kajaanin Kaupunginteatteri on maineikas teatteri, joka rohkeilla valinnoillaan ja määrätietoisella työllään on saanut alansa jakamattoman kunnioituksen. Nyt kysytään Kajaanin kaupungilta malttia ja rohkeutta tukea hienoa teatteriaan.


Kajaanin Kaupunginhallitukselle ja Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnalle osoitettu lausunto on ilmestynyt Meteli-lehden numeron 4/2004 pääkirjoituksena. Julkaistaan oikeudenhaltijan luvalla.

Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Teatteriliitto ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry ovat huolestuneet Kajaanin suunnitelmista toteuttaa säästötoimenpiteitä sulkemalla kulttuurilaitoksensa jopa puoleksi vuodeksi.

Kajaanin Kaupunginteatteri on maineikas teatteri, joka rohkeilla valinnoillaan ja määrätietoisella työllään on tullut paitsi palkituksi vuoden teatterina 2003, saanut myös vuosikymmenten aikana alansa jakamattoman kunnioituksen. Kajaanin kaupunki on myös nostanut kulttuurin roolia pyrkiessään aluekeskuksena kehittymään ja saanut tätä varten vielä taloudellista tukea.

Kajaanin Kaupunginteatterin vuodelle 2005 tuleva valtionosuus ja lisäavustus ovat yhteensä 760.578 euroa. Mikäli teatteri suljetaan puoleksi vuodeksi, pienenevät teatterin henkilötyövuodet myös puoleen ja tämä vaarantaa teatterin valtionosuuden, jolloin vaarana on pienenemiskierre: valtionosuuksien leikkaukset johtavat lomauttamiseen ja nämä uusiin leikkauksiin.

Lisäksi kokemukset puhuvat siitä, ettei tällaisen keskeytyksen jälkeen toiminta ole käynnistettävissä kuin napista painaen. Teatterin toiminnan käynnistäminen edellyttää pitkäjänteistä ohjelmistosuunnittelua, vanhankin ohjelmiston osalta uudelleen harjoittelemista ja uuden ohjelmiston käyttöön otto taas edellyttää pitkän harjoitusperiodin. Normaalisti esitystoiminta ja harjoitusperiodit lomittuvat, jolloin kesäkatkosta johtuvin poikkeuksin esitystoiminta on koko ajan käynnissä ja siihen liittyvät tulot myös. Tällainen lomautus keskeyttää esitystoiminnan tulovirrat pitkäksi aikaa lomautuksen jälkeenkin ja osaltaan vahvistaa edellä mainittua kierrettä syöksykierteeksi. Yhteen hitsatun kunnianhimoisen ensemblen romuttuminen ja työmotivaation heikkeneminen näkyy niin ikään taiteellisen työn tuloksissa, lisäksi osan henkilökuntaa puolen vuoden lomautus ajanee muualle töihin, mahdollisesti pysyvästikin.

Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelmassa on kulttuuri vahvasti mukana valtion avustaessa hanketta. Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden Meteli-lehden 1/2004 artikkelissa Ulla-Maija Laiho, sisäasiainministeriön silloinen projektijohtaja, nykyinen kehitysjohtaja kirjoittaa juuri tästä hankkeesta ja lopettaa: ”Kulttuuri tulee saada osaksi aluekehittämistä ja oman alueen kehittäminen osaksi kulttuuria”. Kehittäminen ei voi olla pelkkien erillisesti rahoitettujen projektien varassa, jos pitkään rakennettu infrastruktuuri päästetään rapautumaan.

Teatterialan liitoilla on yhdessä vahva luottamus siihen, että valtiovallan on ennen pitkää korjattava teattereiden rahoituksen vääristymät. Siihen saakka toivomme Kajaanin kaupungilta malttia ja rohkeutta tukea omaa hienoa teatteriaan.

Helsingissä 22. päivänä marraskuuta 2004

Janne Mikkonen
Pääsihteeri
Suomen Näyttelijäliitto

Tuomas Auvinen
Toimitusjohtaja
Suomen Teatteriliitto

Raimo Söder
Toiminnanjohtaja
Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry