Springback Academy kuratoi tanssikritiikkiä verkkoon

Aerowaves-verkoston vuosittaisen Spring Forward-festivaalin ohessa järjestetään myös tanssikirjoittajille suunnattu Springback Academy -tapahtuma. Tässä poimintoja vuoden 2015 Springback Academyyn osallistuneiden kirjoittajien artikkeleista.

Tanssikirjoittajat saavat mentorointia ja ohjausta kirjoittamiseen samalla kun katsovat festivaalin esityksiä ja kirjoittavat niistä twiittejä, lyhyitä arvosteluja ja pidempiä feature-katsauksia. Kevään 2015 Springback Academyssä mukana oli myös mm. Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehteen kirjoittava Niko Hallikainen.

http://aerowaves.org/springback

Kannattaa lukaista pidemmistä feature-artikkeleista esimerkiksi Anastasio Koukoutasin katsaus muutamien festivaaliesitysten kehonkuvien avaamiin näkymiin:
http://www.aerowaves.org/springback/features/article/dance-across-europe-critical-issues-on-the-geography-of-the-body

Elina Cire puolestaan kirjoittaa, kuinka festivaalin esitykset heijastelivat kaoottisia ja synkähköjä aikoja, joita Euroopassa juuri nyt eletään. Hänen tekstillään on kuitenkin toiveikas loppu:
http://www.aerowaves.org/springback/features/article/watching-dark-matters-aerowaves-titles-and-aftertastes

Ovatko tanssikritiikit loppuja, alkuja, vai jotakin siltä väliltä? Kuinka tanssikritiikki voi palvella yleisöjen ja instituutioiden lisäksi myös taiteilijaa ja taidemuodon kehitystä? Tanssikritiikin tulisi Louise Tanoton mukaan pyrkiä olemaan itsenäinen rajoittamatta liikaa teoksesta tehtäviä tulkintoja, ja samanaikaisesti sekä asiantunteva että univeraali. Samalla katsojan, taiteilijan ja kriitikon roolien vanhat asetelmat tulisi kyseenalaistaa, ja sen sijaan pyrkiä vastavuoroisuuteen. Kannattaa tsekata Tanoton mielenkiintoinen teksti!
http://aerowaves.org/springback/features/article/reviewing-the-review-and-the-viewer

Kuinka oppineet tanssikirjoittajat voisivat tehdä tanssia saavutettavammaksi? Ja kuinka yleisön mielipiteitä ja kokemuksia tanssiteoksista voitaisiin tuoda paremmin esiin? Näitä kysymyksiä pohtii tekstissään Luke Forbes. Hän sivuaa myös kysymystä internetissä käytävien tanssikeskustelujen hyötyjen ja vaarojen ristiriidasta:
http://aerowaves.org/springback/features/article/inequality-and-dance-criticism-but-what-about-the-dance

Clàudia Brufau kirjoittaa katsomisesta ja sanoittamisesta, matkasta näyttämön näyistä kohti kielellisesti artikuloitua tekstiä:
http://www.aerowaves.org/springback/features/article/on-the-way-from-stage-to-text

Tanssitaiteilijan ja tanssikirjoittajan prosessit ovat monelta osin samankaltaiset. Siksi näennäisen vastakkainasettelun sijaan tanssiteos ja siitä kirjoitettu teksti parhaimmillaan täydentävät toisiaan, kirjoittaa Gaia Clotilde Chernetich, ja pyytää luottamusta taiteilijan ja kirjoittajan välille:
http://www.aerowaves.org/springback/features/article/on-the-banks-of-the-dance-river

 

Kuva: Taneli Törmän teoksesta ZOOM, joka esitettiin Spring Forward 2015 -festivaalilla. Kuvaaja Uupi Tirronen.