Pullopostia maailmalta II

Pullopostia maailmalta esittelee ulkomaalaisia tanssioppilaitoksia ketjukirjeen muodossa niin, että kukin vastaaja lähettää kysymykset eteenpäin haluamalleen ystävälleen tai kolleegalleen. Nyt vuorossa Heidi Seppälä, joka opiskelee Lontoossa Trinity Laban -korkeakoulussa.

Nimi: Heidi Seppälä

Asuinpaikka: Lontoo

Koulun nimi: Trinity Laban Concervatoire of music and dance

Tutkinnon nimi ja laajuus: BA (Hons) Dance Theatre, 3 vuotta

Oma opintosuoritus (vuosikurssi tai valmistumisvuosi): 2009-2012

Opetuskieli: Englanti

Lukukausimaksu: n. 4000 euroa

Tyypillinen koulupäiväni: Vaihtelee suurestikin riippuen jaksosta sekä vuodesta. Tyypillisesti Labanissa opiskellaan keskimäärin kaksi tekniikkatuntia päivässä, 8.45-10.15, sekä 10.45-12.15, jonka jälkeen päivä jatkuu joko teoriaopinnoilla, koreografialla, tanssinotaatiolla, koreologisilla opinnoilla, somaattisilla tekniikoilla tms. Tyypillinen koulupäivä kestää aamukahdeksasta iltakuuteen, jonka jälkeen jää aikaa osallistua omiin, sekä muiden opiskelijoiden projekteihin.

Opetusohjelma painottaa: Sekä teorian että käytännön tasapainottamisen tärkeyttä. Labanille tyypillinen viesti on “kouluttaa älykkäitä tanssitaiteilijoita”, joten teoriaopintoja saattaa olla muihin tanssiyliopistoihin verrattuna runsaasti. Tekniikkatunneilla keskitytään somaattisiin keinoihin, joilla tuetaan teknistä kehitystä. Tanssitekniikoista Labanissa opetetaan balettia, releasea, Cunninghamia, Grahamia, improvisaatiota sekä kontakti-improvisaatiota.

Voin opiskella sivuaineina: Sivuaineet Labanissa valikoituvat sen mukaan,  miten paljon vuosikurssilta löytyy mielenkiintoa. Ensimmäisellä vuodella kaikki opiskelijat tekevät samat kurssit. Toisella vuodella valitaan yksi jakso valinnaisaineita, valittavana on muun muassa teaching technique, stage design, costume design, dance theatre, teaching community dance, dance science jne. Kolmannella vuodella oman lukujärjestyksen rakentaminen on vapaampaa, ja opiskelijat saavat valita omat tekniikkatuntinsa omien mielenkiinnon sekä tulevaisuuden tavoitteiden mukaisesti, sekä erikoistumisen koreografiaan tai esiintymiseen.

Jos saisin muuttaa opetusohjelmaa: Lisäisin muutaman valinnaisen baletti- sekä fitness-tunnin viikottaiseen lukujärjestykseen. Yleisesti ottaen olen kuitenkin vakuuttunut Labanin opetusohjelman toimivuudesta, enkä löydä montaakaan aihetta muuttaa opetusohjelmaa.

Oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa opetusohjelmaan: Melko minimaalinen, sillä Laban on suuri instituutio, jossa yhdellä vuosikurssilla on n. 70 opiskelijaa. Kuitenkin jokaisen vuoden opiskelijoilla on teoreettinen mahdollisuus nostaa keskustelunaiheeksi epäkohtia, ja muutaman vuoden välein niiden pohjalta tehdään muutoksia opetusohjelmaan.

Koulussamme vierailevia opettajia ja koreografeja: Lähinnä jaksojen väliviikoilla, tai “lukuviikoilla” viiden viikon välein. Labanissa on hyvin tarkkaan suunniteltu ja strukturoitu opetusohjelma ja suuret määrät opiskelijoita, joten opetussuunnitelmaan ei lisätä vierailevia opettajia. Kolmannella vuodella puolet vuodesta koostuu “commissioned work” -jaksosta, jolloin tehdään töitä tunnetun koreografin kanssa intensiivisesti 5 viikkoa, jonka jälkeen esiinnytään eri puolilla Lontoota. Tämä projekti tehdään kahdesti, kahden eri koreografin kanssa, ja opiskelijoilla on mahdollisuus valita 3-4 eri koreografin väliltä. Paras koreografia valitaan ulkomaille, ja tänä vuonna kävimme esiintymässä Kreikassa Zoi Dimitrioun koreografialla. Toinen ryhmä lähtee Steve Paxtonin biisillä Italiaan.

Eniten inspiroiduin: Lontoon vaihtuvasta taide-ilmapiiristä, Labanin upeista opettajista sekä mahdollisuuksista, mitä koulutus tarjoaa.

Jatkossa haluaisin työskennellä:  Koreografina sekä tanssijana isoissa ja pienissä projekteissa eri puolilla maailmaa

Mahdollisuudet työllistymiseen: Riippuvat täysin omasta aktiivisuudesta sekä oma-aloitteisuudesta. Mielipiteet vaihtelevat suuresti, mutta omasta kokemuksestani sanoisin, että niin kauan, kun pysyy aktiivisena, tekee töitä ja uskoo omiin kykyihinsä, kaikki on mahdollista.

Mahdollisuudet vaihto-opiskeluun: Minimaaliset. Ainoa mahdollisuus on toisella vuodella tarjottava lyhyt vaihto-projekti Tukholman balettiakatemian kanssa. Neljä opiskelijaa pääsee kahdeksi viikoksi Tukholmaan, neljä opiskelijaa yhdeksi viikoksi. Lähes vuosittain Labanista tarjotaan myös apurahaa muutamalle opiskelijalle päästä Graham-kouluun New Yorkiin muutamaksi viikoksi.

Mahdollisuudet työharjoitteluun: Hyvät. Toisella vuodella tehdään työharjoittelu, johon Laban ei tarjoa taloudellista tukea, mutta hyvät suositukset. Labanista lähtee työharjoitteluun opiskelijoita maailman suurimpiin tanssirymiin, kuten NDT, Richard Alston, Candoco, Graham Company, jne. Itse tein työharjoitteluni Taiwanissa Cloud Gate Theaterilla. Kolmannen vuoden jälkeen Lontoossa tarjotaan yhteiset pääsykokeet vuodenmittaiseen työharjoittelu- sekä koulutuspaikkaan kuuluisiin Englannissa toimiviin tanssiryhmiin.

Itsenäiset projektit ja koregrafinen työskentely: Laaja osa Labanin opetussuunnitelmaa. Käytännössä jatkuvasti on mahdollista työskennellä jonkinsuuruisen itsenäisen koreografian parissa.

Valmistuminen herättää minussa: Intoa

Koen koulusta saatujen kontaktien: Valtaisana merenä uusia mahdollisuuksia.

Suomen tanssikenttä vaikuttaa minusta: Kaukaiselta

Täällä kenttä on: Valtava, mutta rahaa on vähän.

Aion jatkossa: Muuttaa seuraavaan maahan, tai jäädä Lontooseen. Opiskella, tehdä töitä, osallistua pääsykokeisiin, projekteihin, kiertää maailmaa, kokea kaiken.