Paula Tuovinen ja teos, joka vaati tulla tehdyksi

Paula Tuovinen on kypsytellyt uusinta koreografiaansa pitkän ajan, kaksi vuotta. Hän kertoo teoksen liittyvän omaan traumaattiseen kokemukseen, jossa hän koki tulleensa absurdin epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi.


Liikkeellä marraskuussa -festivaalin yksi kolmesta kotimaisesta kantaesityksestä on nykyisin Teatterikorkeakoulun rehtorina toimivan Paula Tuovisen koreografia REvenge.

Tuovinen on kypsytellyt teosta pitkän ajan, kaksi vuotta. Hän kertoo teoksen aiheen liittyvän “Omaan traumaattiseen kokemukseen, jossa koin tulleeni absurdin epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi”. Teos “vaati tulla tehdyksi”.

Tuovinen luonnehtii teoksensa maailmaa vaatimattomaksi, mutta toivoo sen olevan myös vahva omalla tavallaan. Koreografiassa yhdistetään puhetta, improvisaatiota ja videota.

“Teoksessa on tiukka rakenne, mutta liikekielessä tietty improvisaatiovara”, kuvailee Tuovinen.

Englanninkieli valikoitui teokseen sisällöstä johtuen. Tuovinen tarkentaa: “Se on ikään kuin suunnattu kansainväliselle yleisölle kansainvälisen sisältönsä takia ja toiseksi oma vierauden kokemukseni ja minun demonisoimiseni mm. ‘väärästä’ kielitaidosta johtuen perustelevat englanninkielen.”

REvengen työprosessi on ollut Tuoviselle tärkeää irrottautumista päivätyöstä Teatterikorkeakoulussa.

“Koska olen nykyisin virkamies ja käyn läpi kovaa identiteetin uudelleen rakennusta, on ollut nautinnollista tehdä omaa teosta kaiken ohessa. Se on vaatinut hitonmoista organisointia ja tiukkuutta, tai toisaalta relausta. Olen päättänyt esittää teoksen, tuli siitä mitä tahansa. Aihe ja haluni tehdä teos on ollut tarpeeksi vahva.”

Lisäksi Tuovinen kiittelee työryhmää: ”Minulla on ollut ihana tiimi, äänessä Mikael Eriksson ja visualisoinnissa Teemu Määttänen, joiden kanssa on ollut luontevaa tehdä työtä, vaikka he edustavat eri sukupolvea. Ehkä juuri siksi työ on ollut inspiroivaa.”

Paula Tuovisen koreografia REvenge nähdään Liikkeellä Marraskuussa -festivaalilla Helsingin Ateneum-salissa 2.-4.11.2006.

Haastattelijana toimi Karoliina Yli-Honko.