Paikka-, ja aikasidonnaista nykytaidetta Kuopion ANTI- festivaalilla

Heini Tuoresmäki: ANTI kuuluu viisivuotiseen EU- hankkeeseen nimeltä ”A space for live art”. Vahvistaakseen ja tuodakseen esille live artin uusia muotoja ja tapoja, hankkeeseen kuuluvat tahot pyrkivät lisäämään yhteistyötä, välittämään tietoa ja tuomaan live artia yleisön tietoisuuteen julkisiin tiloihin soluttautumalla ja erilaisten opetusohjelmien kautta. Hankkeen avulla voi kenties myös parantaa ANTI- festivaalin pääsyä suomalaiseksi live art – vientituotteeksi.

Paikka- ja aikasidonnaista nykytaidetta Kuopion ANTI -festivaalilla

Live art. Taidetta nykyajassa? Nykytaidetta? Esitystaidetta? Performanssitaidetta?

Live art ei ole puhtaasti mitään edellä mainituista, ja samalla se on niitä kaikkia. Live art on sateenvarjotermi innovatiivisille esitystaidemuodoille, joissa ajalla on perustava merkitys, ja jotka sisältävät performatiivisia piirteitä. Ajalla, paikalla, yleisöllä, taiteilijan ja yleisön välisellä vuorovaikutuksella, ja näiden kaikkien mahdollisella yhteisvaikutuksella on erityisleimaisuutensa live artissa.

Live art on ehkä vähemmän tunnettu taidekäsitys-, ja muoto, mutta sitä ei olla myöskään raskautettu tiukoilla määritelmillä. Suhtautumisessa live artia kohtaan voisi olla opittavaa myös muita taiteenaloja seuratessa. Huomasi sen , että vaikka itsellään olisikin jotain ennakkoasenteita, live artia seuraa ja siihen osallistuu tietämättömän uteliaasti ja avoimesti. Ja ainakin tähänastisesta festivaalikokemuksesta useimmat live art –teokset ovat onnistuneet luomaan erityisen ja vaikuttavan hetken tietyssä ajassa, paikassa, tietyn yleisön kanssa.

Festivaalin toisen taiteellisen johtajan Johanna Tuukkasen mukaan (24.9.2008 luentotilaisuudessa) ”ANTI- festivaali syntyi todetusta tarpeesta yhdistää taiteen eri aloja samassa foorumissa. ANTIlle vahva ominaisuus on juuri taiteen paikkasidonnaisuus, mikä tekee festivaalista erityisen muun live art – genren sisällä.” Ideana on erilaisen yleisön houkuttelu taiteen pariin, muun muassa viemällä taide pois perinteisistä näyttämöpaikoista. Kun taide siirtyy lavoilta ja estradeilta esimerkiksi torille tai sairaalaan, niin taide sekoittuu ihmisten arkeen.

Arkisidonnaisuus onkin yksi live artin piirteistä, ja se näkyy teosten sisällöissä. Tänä vuonna ANTIn teemapaikkana on koti, ja monet teokset tapahtuvatkin yksityisten ihmisten kodeissa. Koti esiintymispaikkana lisää edelleen arkipäiväisyyttä, mutta myös poikkeuksellisuutta ja intiimiyttä.

ANTI kuuluu viisivuotiseen EU- hankkeeseen nimeltä ”A space for live art”. Vahvistaakseen ja tuodakseen esille live artin uusia muotoja ja tapoja, hankkeeseen kuuluvat tahot pyrkivät lisäämään yhteistyötä, välittämään tietoa ja tuomaan live artia yleisön tietoisuuteen julkisiin tiloihin soluttautumalla ja erilaisten opetusohjelmien kautta. Hankkeen avulla voi kenties myös parantaa ANTI- festivaalin pääsyä suomalaiseksi live art – vientituotteeksi.


Search party – pingistä torilla
Esiintyjät: Peter Phillips ja James Stenhouse
Kauppatorin torilava.

Search party haastaa kuopiolaiset pöytätennis-maratoniin. Search party on festivaalin jokaisena päivänä kutsumassa katsojia ja ohikulkijoita pelaamaan. ”Search partyn tarkoitus on tutkia yhteyksiä henkilökohtaisen ja maantieteellisen välillä, ja toisaalta lainata urheilun piirteitä taiteeseen. Tämän lisäksi se tarkastelee yhteisöä, paikkaa, jonnekin kuulumista, joukkuehenkeä ja kilpailua. ”

Search party onnistuu yhteisön ajatuksessa siinä, että pingisjoukkueena kuopiolaiset voidaan todella ajatella yhdeksi joukoksi. On harvoin mahdollista, että kaupungin asukkaat edustaisivat missään vain yhtä ryhmää tai puolta. Tämä on nerokas, mutta kuitenkin vain paikkaan sidottu näennäinen määritelmä. Voiko peliin edes osallistua kuopiolaisten puolella, jos ei voi kutsua itseään kuopiolaiseksi? Voivatko kaikki yli yhdeksänkymmentä tuhatta asukasta luoda yhteisen joukkuehengen? Jäävätkö kuopiolaiset ohikulkijat kannustamaan toisiaan torilla?

Search party on vahvasti paikka-, ja aikasidonnainen. Pingispelin järjestäminen Kuopion torilla on hyvin merkityksellinen, koska se on kaupungille ja kuopiolaisille niin keskeinen. Search party tapahtuu tietyssä hetkessä, tiettyjen ihmisten välillä ja vaikutuksessa. Se onnistuu ajatuksessaan loistavasti, ja tekee myös jotain poikkeuksellista arkipäivässä. Eikä siihen osallistuminen vaadi muuta kuin, että kauppareissullaan hetkeksi pysähtyy ja tarttuu pingismailaan. Itse osallistuin, ja koin sekä kannustusjoukot taustallani että lievää pelin häiriköintiä konkreettisesti vieressäni. Ja kaikki me olimme samassa joukkueessa?


Chris Dupuis: What´s your problem?

What’s your problem? on performanssi – installaatio, johon osallistuu yksi yleisön edustaja kerrallaan. Ideana on, että yleisön edustaja voi soittaa jostakin ongelmastaan neuvonantajalle, ja hän saa siihen varmasti vastauksen muutamien minuuttien aikana. Dupuisilla on kokemusta puhelinmeedion työstä, jota hän hyödyntää tässä projektissa. ”Hänen työnsä tutkiskelevat usein intiimiyttä tuntemattomien välillä sekä viestinnän keinoja ja esteitä. ”

Tämän teoksen kohdalla on vaikea määrittää omaa rooliaan tai nimikettä suhteessa teokseen. Katsoja se ei ainakaan ole, yleisön edustaja se voi olla, vaikkakin oma rooli on vielä jotakin henkilökohtaisempaa. Performanssi- installaatioon osallistuessaan muuttuu itse asiassa merkitykselliseksi yksityishenkilöksi ongelmineen, vaikka samalla liittyykin julkiseen teokseen. Tilanne oli todella intiimi, kun istui tyhjässä huoneessa ja soitti ventovieraalle Dupuisille omasta ongelmastaan. Samalla Dupuis kuitenkin kuulosti vastaavansa ja käyvänsä keskustelua jossakin julkisessa tilassa, ihmisten keskellä, ja näin hän rikkoi ongelmistaan soittavan intiimiyttä. Teos tutkii kiinnostavalla tavalla yksityistä ja julkista tilaa, yksityisyyttä ja julkisuutta sekä tarkastelee uudella tavalla taiteilijan ja yleisön rooleja että heidän välistä suhdettaan.

Teos näyttää myös onnistuvan tarkoituksessaan. Kaikki siihen osallistuneet ovat saaneet vastauksen ongelmiinsa.

Live art on paljon kaikkea, ja ANTI- festivaali tuo sen monipuolisesti esille. Onneksi on vielä muutama päivä aikaa jatkaa asiaan tutustumista täällä festivaaleilla. Silti kuulisi mielellään lisää ajatuksia ja kokemuksia live art – käsitteestä, ja kehotankin keskusteluun ryhtymistä.

kirjalliset lähteet:
– Anti – festivaalin ohjelmalehtinen 2008
– Anti- Contemporary Art Festival 2002-2006. Aika-, ja paikkasidonnaista nykytaidetta Kuopiossa. toim. Mirka Niskala. 2007. Anti- Contemporary Art Festivaalin kehittämis-, ja koulutushanke, Kuopion Musiikki-, ja tanssiakatemia.

Heini Tuoresmäki