Liikekieli.com syventyy tanssin ja kielen suhteeseen / Liikekieli.com explores the relationship between dance and language

Julkaistu / Published 24.11.2022

(In English below)

 

Liikekieli.com syventyy tanssin ja kielen suhteeseen

Liikekieli.com aloittaa loppuvuonna 2022 Suomen kulttuurirahaston tukeman Tanssi ja monikielisyys / Dance and multilingualism -hankkeen. 

Tanssi ja monikielisyys on taiteilijavetoinen hanke, joka syventyy tanssin, kielen ja kommunikaation suhteisiin erilaisista näkökulmista käsin. Hankkeen puitteissa julkaistaan tanssitaidetta käsitteleviä kirjoituksia eri kielillä, käännetään tekstejä sekä etsitään uusia näkökulmia tanssin, kielen ja kommunikaation yhteyksiin. Hankkeessa kielisyys ymmärretään puhuttujen ja kirjoitettujen kielien lisäksi laajasti monenlaisina, myös ei-verbaalisina sanattomina tai vaihtoehtoisia merkkijärjestelmiä hyödyntävinä kommunikaation ja vuorovaikutuksen muotoina. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2022 aikana on työskennellyt kolme erikielistä, tanssin alueella toimivaa taiteilijaa ja kirjoittajaa, joiden omista kiinnostuksenkohteistaan käsin tuottamat tekstit toimivat lähtölaukauksena hankkeen teemoihin.

Tanssitaiteilija Beniamino Borghilta julkaistaan marras-joulukuussa italiankielinen keskusteluteksti Danzare in Italiano e altri stereotipi, jossa Borghin kanssakeskustelijoina toimivat tanssitaiteilijat Giorgio Convertito ja Heli Keskikallio. Tekstistä julkaistaan lisäksi suomenkielinen tiivistelmä. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmasta vastikään valmistunut, break-tanssin ja identiteetin suhdetta tutkinut Emonie Ayiwe toteuttaa sarjan haastatteluja eri tanssin genrejä edustavien taiteilijoiden ja opettajien kanssa. Aiywe on haastatellut muun muassa Etelä-Koreassa työskentelevää beniniläistä tanssinopettaja Ahifon Danielia sekä Suomen tanssin kentällä toimivaa, burikina fasolaista taiteilija-pedagogi Sibiry Konatea. Sarjan päättää haastattelu b-girl AT:n kanssa. Suunnitteilla on myös tanssitaiteilija Karolina Ginmanin järjestämä ruotsinkielinen työpaja, joka niinikään vuotaa Liikekieli.comiin tekstien muodossa.

Hankkeen toisessa vaiheessa haetaan avoimella haulla tanssin ja kielen suhdetta eri näkökulmista lähestyviä kirjoituksia. Tekstit voivat edustaa eri tekstilajeja ja niitä voi tarjota eri kielillä. Haun puitteissa valitut tekstit julkaistaan Liikekieli.comissa loppuvuoden 2022 ja kevään 2023 aikana. 

Hankkeen avulla Liikekieli.com haluaa osallistua keskusteluun tanssista kommunikatiivisena, kieli- ja kulttuurirajat ylittävänä taidemuotona sekä toimia nykyistä lähestyttävämpänä mediana myös ei-suomenkielisille tanssin toimijoille ja kokijoille. 

 

///

Liikekieli.com explores the relationship between dance and language

During the autumn 2022, the online dance magazine Liikekieli.com will initiate a project called Dance and multiligualism, funded by The Finnish Cultural Foudation. 

Dance and multilingualism is an artist-driven project that explores the relationship between dance, language and communication in its many forms. As an outcome of the project Liikekieli.com aims to publish dance-related texts written in different languages as well as their translations and to seek new perspectives on how dance, language and communication are intertwined. In the project language and multilingualism are understood broadly, referring also to non-verbal and other forms of interaction and communication.

In the first stage of the project, during the year 2022, three dance artists and writers of different languages gathered to discuss the themes and possible implementations of the project. Their texts, stemming from their own interests, serve as the starting point for the project’s themes.

Dance artist Beniamino Borghi’s conversation text Danzare in Italiano e altri stereotipi with Giorgio Convertito and Heli Keskikallio, will be published in November-December in Italian with a Finnish summary. Emonie Ayiwe, who recently completed her studies in Intercultural Encounters and has studied the relation between break-dance and identity, conducts a series of interviews with artists and teachers from different dance genres. Aiywe has interviewed Ahifon Daniel, a Beninese dance teacher working in South Korea, and Sibiry Konate, an Burkinabé artist-pedagogue working in the Finnish dance field. The series ends with an interview with Finnish b-girl AT. With dance artist Karolina Ginman there are plans for a workshop, which will leak into Liikekieli.com in the form of texts.

In the second phase of the project Liikekieli.com announces an open call in which they are looking for texts addressing the complex relationship between dance, language and communication. Texts can be different types of texts and they can be offered in different languages. The selected texts will be published on Liikekieli.com during autumn 2022 and spring 2023.

Through the project, Liikekieli.com wishes to participate in the discussion about dance as a communicative art form that crosses both language and cultural borders, and to act as a more approachable medium also for non-Finnish-speaking people.Kuva/Photo: Pixabay