Keski-Suomessa pohdittiin maakunnallista näkökulmaa tanssin valtakunnalliseen strategiaan

Keski-Suomen Tanssin Keskus, joka on osa Sisä-Suomen tanssin aluekeskusta, järjesti 22.2.2010 keskustelutilaisuuden valtion tanssitaidetoimikunnan julkaisusta ”Tanssissa on tulevaisuus – tanssin visio ja strategia 2010-2020”. Tilaisuudessa pohdittiin 10 tanssin ammattitoimijan voimin strategiaa suhteessa Keski-Suomen tanssitoimintaan. Mielenkiintoista oli, että monet negatiivisina strategiassa esiin tuodut asiat koetaan Keski-Suomesta katsoen positiivisina ja jopa tavoiteltavina.

Keski-Suomessa pohdittiin maakunnallista näkökulmaa tanssin valtakunnalliseen strategiaan

Keski-Suomen Tanssin Keskus, joka on osa Sisä-Suomen tanssin aluekeskusta, järjesti 22.2.2010 keskustelutilaisuuden valtion tanssitaidetoimikunnan julkaisusta ”Tanssissa on tulevaisuus – tanssin visio ja strategia 2010-2020”. Tilaisuudessa pohdittiin 10 tanssin ammattitoimijan voimin strategiaa suhteessa Keski-Suomen tanssitoimintaan.

Strategian tavoitteena on ollut tarkastella tanssin kentän toimintaa kokonaisuutena, linjata tulevaa kehitystä sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia tanssin toimintaedellytysten parantamiseksi. Strategiassa on nostettu esiin monia tärkeitä asioita. Mielenkiintoista oli kuitenkin havaita, että monet negatiivisina strategiassa esiin tuodut asiat koetaan Keski-Suomesta katsoen positiivisena ja jopa tavoiteltavana asiantilana.

Laajalle hajautuva tanssitoiminta vahvuutena

Strategiassa kiinnitetään huomiota aluekeskusten maantieteellisesti laajalle hajautuvaan toimintaan, joka joissakin keskuksissa on strategian mukaan johtanut pienimuotoiseen ja sirpaloituneeseen toimintaan. Sama asia voidaan kuitenkin nähdä myös toimintakentän laajuutena ja toiminnan monimuotoisuutena.

Viemällä tanssiteoksia maakuntaan sen sijaan, että esitystoiminta keskittyisi vain tietylle alueelle, saavutetaan uusia yleisöjä ja lisätään tanssin tunnettuutta. Tanssin aluekeskustoimintaa rahoittava opetusministeriö on asettanut aluekeskuksille kaksi tärkeää tehtävää: tanssin ammattilaisten työllistämisen sekä tanssin saavutettavuuden edistämisen. Tanssin saavutettavuudessa painotetaan maakuntiin suuntautuvaa työtä. Sisä-Suomen tanssin aluekeskus onkin panostanut maakunnalliseen työhön ja siten tarjonnut uusia työmahdollisuuksia tanssin ammattilaisille.

Maakunnissa on tanssille kysyntää. Haasteeksi näyttääkin nousevan se, pystyykö tanssin kenttä tuottamaan tarpeeksi maakuntakiertueisiin sopivia rakenteiltaan kevyitä, monimuotoisiin tiloihin soveltuvia ja laadukkaita teoksia esitettäväksi.

Maakuntavierailujen edellytyksenä ovat vahvat keskusorganisaatiot, jotka koordinoivat toimintaa alueellaan. Vahvat ja vakiintuneet keskusorganisaatiot kykenevät tukemaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti alueensa tanssin ammattilaisia, tanssituotantoja ja tanssin kasvavaa yleisöä.

Tanssi tarvitsee sekä suuria että pieniä tuotantoja

Nykytanssissa keskisuuret ja suuret tuotannot ovat harvinaisia. Strategian mukaan tämä kaventaa esitystarjontaa ja yleisöpohjaa ollen esteenä elinvoimaisen ja korkeatasoisen suomalaisen tanssitaiteen kehittymiselle. Keskustelutilaisuudessa korostettiin kuitenkin sitä, että laatua ei tulisi mitata määrällisin kriteerein. Esimerkiksi pienet teokset edistävät tanssin saavutettavuutta, sillä ne voidaan viedä ihmisten luo erilaisia tiloja hyödyntäen. Nykytanssin yleisömäärä onkin lisääntynyt merkittävästi myös aluekeskustoiminnan ansiosta. Tilausta on sekä pienille että suurille teoksille, molemmille on yleisönsä. Olennaisempaa olisi asettaa tavoitteeksi tuotantojen ammattimaistuminen ja parempi resursointi. Yhteisenä tanssin kentän haasteena nähdään Keski-Suomessakin pienellä tekemisen kulttuuri, jossa tanssin ammattilaiset joutuvat valmistamaan tanssituotantoja pienillä resursseilla.

Huomio myös saavutettuihin tuloksiin

Strategiassa tuodaan esille toiminnan haasteita, mutta saavutetut aluekeskustoiminnan tavoitteet jäävät vähemmälle huomiolle. Keskustelussa käytiinkin läpi niitä hyviä tuloksia, joita Keski-Suomen Tanssin Keskuksessa on ensimmäisellä aluekeskustoiminnan viisivuotiskaudella saatu aikaan. Vaikka esimerkiksi tanssijoiden työllistymisen kannalta on vielä paljon tehtävää, on tällä saralla tapahtunut kuitenkin kehitystä. Tanssin Keskus on pystynyt tarjoamaan merkittävästi lyhytaikaisia työsuhteita alueen ammattilaisille. Aluekeskustoiminnan toisella kaudella on tavoitteena pidentää työsuhteiden kestoja. Työtilaisuuksia ja hyviä käytäntöjä on luotu ja luodaan myös hanketoiminnan tarjoamilla mahdollisuuksilla. Hyvinvointiin ja matkailuun on panostettu Tanssia ikäihmisille, Hymykuopat ja Tanssia matkailijoille -hankkeilla. Tulevaisuus nähdään Keski-Suomen Tanssin Keskuksessa työntäyteisenä, haasteellisena ja täynnä mahdollisuuksia.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen toiminta-alueen muodostavat Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Keski-Suomi. Keski-Suomen Tanssin Keskus suunnittelee ja toteuttaa tanssin aluekeskustoimintaa Keski-Suomen alueella. Yhteenvedon keskustelusta kokosi Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tuottajan assistentti Anne Hokkanen.