Bruce and More (Meklin/Laub) Liikkeellä marraskuussa 2008

Bruce and more nojaa keholliseen ajatteluun ja asioiden liikkeellistämiseen. Meklin tuo esiin sen, miten kehollisuuden kautta ihminen on osallinen kaikkeen olevaan, suhteessa toisiin, ja miten ihminen kehollisuutensa avulla tiedostaa, reagoi ja tekee valintoja. Ja vaikka teos saattaisikin jonkun mielestä saattaisi olla enemmän monologi kuin soolotanssiteos, dualistinen pohdinta ei ole tarpeen juuri kehollisen ajattelun vuoksi, joka teoksessa on hienosti ymmärretty.

 

Heini Tuoresmäki