Digitaalisen maoismin vaarat

Jaron Lanierin ajatuksia herättävä essee reilun parin vuoden takaa käsittelee verkossa toimivien kollektiivien vaaroja ja uhkakuvia. Miten varmistetaan, että joukossa tiivistyy viisaus eikä tyhmyys? Miten luoda järjestelmiä, jotka hyödyntävät sekä kollektiivisia näkemyksiä sekä yksilöllistä asiantuntemusta parhaalla mahdollisella tavalla? Olemmeko wiki- ja Myspace-villityksillämme antamassa Internetille itselleen enemmän arvoa kuin sen kautta kommunikoiville ihmisille?

Edge.org: Digital Maoism

Lanierin esseen perään kannattaa vilkaista sen laajaa ja mielenkiintoista jatkokeskustelua, jossa esitetään runsaasti tarkennuksia ja vaihtoehtoisia näkemyksiä hänen esittämiinsä näkökohtiin.