Avoin haku / Open call

Published 16.11.2022 

(In English below)

AVOIN HAKU: Liikekieli.com hakee tanssin, kielen ja kommunikaation suhdetta käsitteleviä kirjoituksia

Liikekieli.com hakee erimuotoisia, laajasti tanssin, kielen ja kommunikaation suhdetta käsitteleviä tekstejä julkaistavaksi osana Suomen Kulttuurirahaston tukemaa Tanssi ja monikielisyys / Dance and multilingualism -hanketta. 

Tanssi ja monikielisyys syventyy tanssin ja kielen suhteeseen eri näkökulmista käsin: hankkeen puitteissa julkaistaan tanssitaidetta käsitteleviä kirjoituksia eri kielillä, käännetään tekstejä sekä etsitään uusia näkökulmia tanssin, kielen ja kommunikaation välisiin suhteisiin. Hankkeessa monikielisyys ja kieli ymmärretään laajasti, ja se pitää sisällään myös ei-kielellisiä vuorovaikutuksen ja kommunikaation muotoja. 

Hanke pyrkii edistämään, herättämään ja tuomaan esiin monenkielistä ja moninäkökulmaista keskustelua tanssista. Onko suomalaisella tanssin kentällä tilaa monikielisyydelle? Voiko kielimuuri estää pääsyn tanssin pariin? Onko tanssitaiteella jokin tietty kieli, jota on ymmärrettävä päästäkseen siihen osalliseksi? Entä kuinka kieli on sidoksissa taiteelliseen tai ruumiilliseen ajatteluun? Millainen suhde on liikekielellä ja puhutulla kielellä?

Haun puitteissa julkaistaan syyskauden 2022 lopulla ja kevätkaudella 2023 yhteensä noin kahdeksan tekstiä. Tekstien muoto on avoin. Verkkojulkaisuna Liikekieli.comilla ei ole tarkkoja rajauksia tekstien pituuden suhteen, mutta emme pysty (toistaiseksi) julkaisemaan monimediaalisia tekstejä. Tekstin tyyli ja kieli on vapaa. Rohkaisemmekin monenlaisesta taustasta tulevia kirjoittajia ehdottamaan kirjoitusideoita. Tekstien valikoimisessa julkaistavaksi painotamme aihepiirien ja kielten moninaisuutta sekä eri näkökulmia aiheeseen. 

Tarjoa kirjoitusta tai ideaa 30.11.2022 mennessä. Ehdotuksen yhteydessä pyydetään toimittamaan realistinen aikatauluarvio, kirjoituksen aihe ja tekstimuoto sekä millä kielellä juttu kirjoitetaan. Kirjoitustyöstä maksetaan palkkio, joka määräytyy työmäärän mukaan, välillä 150 – 250 €.

Hae mukaan kirjoittamaan!

Juttuehdotukset ja hakua koskevat kysymykset Liikekieli.comin päätoimittaja Outi Markkulalle: 
outi.markkula@liikekieli.com

 

***

OPEN CALL: Liikekieli.com is looking for texts addressing the relationship between dance, language and communication

Liikekieli.com is looking for texts addressing the complex relationship between dance, language and communication, as part of Dance and multilingualism -project funded by The Finnish Cultural Foundation. 

The Dance and multilingualism project explores the relationship between dance and language in its many forms. As an outcome of the project Liikekieli.com aims to publish dance-related texts written in different languages as well as their translations and seeks new perspectives on how dance, language and communication are intertwined. In the project language and multilingualism are understood broadly, referring also to non-verbal forms of interaction and communication.

The selected texts will be published during the autumn 2022 and spring 2023. There is no predefined form or length for the texts. As an online magazine we can publish texts of different lengths, but unfortunately we are not able to publish multimedial publications. 

Send your proposal latest by 30.11.2022 with a realistic writing schedule, short description of the topic/theme, and in which language you would be writing. Liikekieli.com will pay a writing fee from 150 to 250 euros. 

Send proposals and/or ask for more information:

Outi Markkula, editor-in-chief of the online dance magazine Liikekieli.com
outi.markkula@liikekieli.com