Tanssi valokuvamaalauksissa

Tässä artikkelissa esittelen kuusi tanssivalokuvamaalaussarjaa. Kerron tyylistäni yhdistää perinteistä mustavalkovalokuvaa ja akryylimaalausta kuvattaessa tanssia. Kirjoitan luonnon ja kaupunkitaiteen symboliikasta valokuvamaalauksissa. Katson tanssia sen monissa kerronnan tavoissaan. Artikkeli on kirjoitettu rinnan