Tanssiin muistiin merkitsemisestä

Ehkä tanssi halutaankin säilyttää hetken taiteena, koska sille ei ole vakiintunut erityistä tanssin muistiin merkitsemisjärjestelmää. Omaa liikettä ei tahdota raamittaa suorakulmioksi nuottiviivaston sisään eikä toisaalta sellaista notaatiojärjestelmää ole kehitetty, joka

Sivuaskel-festivaali Zodiakin aluekeskustoimintana

Kun puhutaan aluekeskuksen toiminnasta tanssitietoisuuden laajentajana, tanssitaiteilijoiden yhteisöllisyyden rakentajana ja monimuotoisena työnantajana, sekä tarkoituksena lisätä yhteistyötä ja vahvistaa osaamista, niin Helsingissä helmikuussa järjestetty Sivuaskel-festivaali on oivallinen käytännön esimerkki Zodiak –