Henkilökohtaisen poliittisuudesta ja puheesta tanssinäyttämöillä – Aino Järvi-Eskolan pro gradu

Aino Järvi-Eskolan pro gradu Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineesta hahmottelee autobiografista materiaalia sisältävän tanssiesityksen poliittista potentiaalia feministisestä näkökulmasta.  Esimerkkinä on Sanna Kekäläisen Puna – Red – Rouge -teos vuodelta 2004.

”Esityksen tärkeimmäksi teemaksi nousee analyysissäni yksityisen jakaminen ja poliittisten merkitysten osoittaminen henkilökohtaisesta kokemuksesta. Tämän teoksessa keskeisen teeman tavoittamisessa puheella on tärkeä rooli. Koska kommunikoivan puheen käyttötavoista tanssinäyttämöllä on kirjoitettu hyvin vähän suomenkielisessä tanssintutkimuksessa, tuo tutkimukseni yhden uuden näkökulman vähän tutkitun aiheen tarkastelemiseen.”

Liikekieli.com suosittelee!

 

Kuva: Heli Rekula