Tietoa Liikekielestä

Liikekieli.com on tanssitaiteen ja tanssin kentän oma verkkolehti. Se tuo näkyville laaja-alaisesti tanssin ja sitä lähellä olevien taidemuotojen tekijöiden ja kokijoiden ajatuksia, taidetta ja toimintaa. Liikekieli.comiin mahtuvat monenlaiset estetiikat, maailmankuvat ja tanssin muodot. Liikekieli.com pyrkii laadukkaaseen taidejournalismiin ja etsii taidekritiikin uusia muotoja.

Liikekieli.comia lukee tällä hetkellä noin 2300 yksilöityä kävijää kuukaudessa. Yhteensä julkaisun tekemiseen on osallistunut liki 190 eri kirjoittajaa tanssin ja kulttuurin kentältä.

***

Verkkolehti sai alkunsa tanssija Valtteri Raekallion visiosta, jota hän lähti toteuttamaan tanssija-koreografi Thomas Freundlichin kanssa marraskuussa 2004. Liikekieli.com syntyi tanssikentän kokemuksesta, että olemassa olevat mediat eivät pystyneet riittävästi käsittelemään ja heijastamaan suomalaisen tanssin monimuotoisuutta ja -arvoisuutta. Verkkolehti perustettiin rajapinnaksi, jossa tanssitaiteilijat, katsojat, toimittajat ja tanssikentän toimijat voivat jakaa ajatuksiaan, esitellä töitään, keskustella tanssista ja etsiä uudenlaisia luovia toimintamalleja tanssitaiteen puitteissa. Liikekieli.comille myönnettin tanssitaiteen valtionpalkinto 2008 sekä Tanssin mainetekopalkinto 2006.

Marraskuussa 2014 Liikekieli.com täytti kymmenen vuotta. Sen kunniaksi julkaistiin juhlajulkaisu yhteistyössä Suomen Tanssi- ja Sirkustaiteilijat ry:n Liitos-lehden kanssa. Osa artikkeleista on luettavissa täältä: http://www.liikekieli.com/liikekieli-com-10-vuotta

Yhteiskunnalliset tavoitteet ja kulttuurihankkeet

Liikekieli.com ei kilpaile muiden toimijoiden kanssa. Jotta mahdollistetaan elävä kulttuurielämä näin pienessä maassa, on pienten ja suurten, uusien ja vanhojen toimijoiden sekä organisaatioiden rakennettava yhteistyötä, joka edistää ajattelun, taiteen ja tasa-arvon mahdollisuuksia – siis kulttuuria.

Pyrkimyksemme on luoda keskustelua, laajentaa tanssin katsojakuntaa, inspiroida ja innostaa sekä herättää pohtimaan myös taidepoliittisia kysymyksiä. Tämän mahdollistamiseksi olemme toteuttaneet myös erilaisia kulttuurihankkeita. Enemmän hankkeista voit lukea täältä: http://www.liikekieli.com/hankkeet

Liikekieli.com tekee tiivistä yhteistyötä muiden kulttuurialan julkaisuiden ja kulttuurilaitosten kanssa. Pyrimme toimimaan valtamedioissa tapahtuvan taidejournalismin alasajon vastustamiseksi ja edistämään taidejournalismin, taidekritiikin ja kulttuurin pienlehtien toimintaedellytyksiä. Liikekieli.com on Kultti ry:n jäsen.