Se on geeneissä…?

Israelilaisen tutkijaryhmän tutkimus vuodelta 2005 on löytänyt selkeitä tilastollisia eroja tietyissä geeneissä tanssijoiden ja ei-tanssijoiden välillä, myös urheilijoihin verrattuna. Toinen geeneistä säätelee aivojen serotoniinitasoa, joka on osallisena mm. henkisissä kokemuksissa. Toisen tutkitun geenin on eläintutkimuksissa havaittu vaikuttavan sosiaaliseen käyttäytymiseen ja ryhmän sisäistä läheisyyttä ylläpitäviin toimintoihin.


Tutkimuksen yhteydessä tehdyt persoonallisuustestit antavat kuvan samansuuntaisista taipumuseroista tanssijoiden ja muun väestön välillä. Tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.