Ruumis ja esineet esityksessä 1/2017

Sonja Jokiniemi: Pääkirjoitus


Minua pyydettiin kuratoimaan Liikekieli.comin kevään 2017 numero, jonka teemaksi valitsin Ruumis ja esineet esityksessä. Halusin kutsua eri tekijöitä kirjoittamaan heidän suhteestaan inhimilliseen ja ei-inhimilliseen oman taiteellisen praktiikkansa kautta. Numeroon kertyi hyvin erilaisia näkökulmia ja ruumiillistumia ihmisen suhteesta esineisiin, elottomaan ja muuhun elolliseen.
Lue lisää

 

Sonja Jokiniemi: Places for introspection – Rodrigo Sobarzo interview

Could you tell a bit about yourself?

A very interesting and challenging question to answer right now! If there’s something like ”liquid identity”, it is exactly what I’m experiencing at this very moment. A bunch of principles and values that used to glue my life together for quite some years now are surely drifting, and as the earth plates of the planet move ever so slightly, there are huge repercussions and consequences to that almost imperceptible motion.

Going straight to the core I guess my life revolves heavily around my work and I’m not satisfied with the medium that the ”performing arts” is or are. I’m trying to change my medium due to a lack of effectivity or inclusivity that I experience within this art form.

Lue lisää

 

Kati Raatikainen: Esityksestä ja nimeämisestä


Tämän kirjoituksen lähtökohtainen olettamus on, että esitys on ihmisten ohella muiden eläinten, kasvien, esineiden, olioiden, ilmiöiden ja materiaalien leikkikenttä. Pyrkimykseni on välttää omimisen, toiseuttamisen ja vastakkainasettelun eleitä, jotka nousevat välillä esiin kaikessa inhimillisessä toiminnassa, myös ihmisen keskeisyyttä kysyvässä taiteessa. Omassa työssäni olen nimennyt esineitä, tiloja, kasveja, oletettavan homekasvuston ja äitini huoltaman koiran esiintyjäksi, koska olen ajatellut esityksen kehyksen nostavan heidän olemassa olonsa erityisyyden uudella tavalla esiin. Työni ei-inhimillisten olioiden ja ilmiöiden parissa on kasautunut huolesta maapallon tilaa kohtaan ja halusta pyrkiä löytämään uusia asenteita kaikkialle levittäytyneen ihmisen toiminnalle.
Lue lisää

 

Mikko Niemistö: Ajatuksia jätteestä, joukkioista
ja niiden liikkeellepanevasta voimasta


Tasaisin väliajoin minulle muodostuvat ongelmaksi käyttökelvottomat esineet, jotka kerääntyvät kotiimme. Sellaiset, jotka on syystä tai toisesta laskettu pöydälle, mutta niille ei ole omaa paikkaa. Tai sitten ne kasautuvat erilaisiin laatikoihin jotka täyttyvät epämääräisestä sälästä. Välillä teemme inventaarion, noin kerran vuodessa, jolloin päätämme heittää kaiken turhan pois. Roskasäkkejä täyttyy useita. Ajattelen kuinka maailmassa on 7,5 miljardia ihmistä ja kuinka paljon jätettä syntyy päivittäin: tavaroita jotka käyvät elämässämme, viipyvät siinä hetken ja menettävät pikku hiljaa arvonsa.
Lue lisää

 

Anne Jämsä: Elollisen ja elottoman rajalla

Esineet inhimillistyvät ja esineellistävät ihmistä. Korealaisen Geumhyung Jeongin esityksissä, näyttelyissä ja videoteoksissa esineet vaikuttavat heräävän huomaamaan ihmisen. Ihmisestä tulee esineen huomion kohde. Tapasin Jeongin Soulissa pari vuotta sitten taidemuseossa, jossa oli esillä hänen videoteoksiaan, sekä kuntoiluvälineitä, joiden kanssa Jeong esiintyi museosalissa katsojien istuessa voimistelumatoilla.

Lue lisää

 

Sonja Jokiniemi: KIELIÄ – Toistojen sarjoista kerääntymisiin ja todellisuuden sirpaleisuuteen


Tässä kirjoituksessa avaan työskentelyäni kielellisyyden parissa uusmaterialistisesta kulmasta katsottuna. Kirjoitan siitä, kuinka kielellä ja kommunikoinnilla en tarkoita vain ihmisten välistä kommunikointia, kollektiivisesti vahvistettua puhetta tai määritelmiin pohjaavaa kieltä,. Tarkoitan kielellisyyttä joka ilmenee monimuotoisuudessa, neurologisessa moninaisuudessa ja hahmottaa ihmisiä sekä muuta ei-inhimillistä ympäristöä erilaisin kommunikatiivisin keinoin. Avaan yhteisöllistä Ilman aakkosia –projektia, sen taustoja, prosessia sekä ajatuksiani, joita projekti on herättänyt. Kerron myös TU-duettoteoksesta Veera Kivelän kanssa, ja Hmm-teoksen äänteiden kommunikaatiosta. Lopulta kirjoitan työskentelystäni RRRRR-teoksen kielen alitajuisen disassosiaation piirissä.
Lue lisää