Näkökulmia yhteistekijyyteen

Liikekieli.comissa käynnistyy viiden kirjoituksen artikkelisarja, joka pohtii yhteistekijyyttä, yhteistoimijuutta, yhteistyötä sekä yhteisjohtamista tanssitaiteen viitekehyksestä käsin. Teema on laaja ja sen määrittely kaiken kaikkiaan monitahoista; olemmehan me lähes aina jollakin tavalla tekemisissä toistemme kanssa. Paino on etuliitteessä yhteis-, joka nostaa esiin jakamisen praktiikkaan liittyviä kysymyksiä; miten tämä yhteinen ymmärretään ja mitä se pitää sisällään.

Tanssitaide on usein ryhmätyötä. Se toteutuu monenlaisissa kokoonpanoissa ja muodoissa, joissa yksilöiden välinen vastuu ja valta jakautuvat eri tavoin. Taiteelliset työryhmät toteuttavat työtään yhä useammin yhden henkilön vision sijasta monen näkökulman kautta. Kokemukseni mukaan monissa työryhmissä keskustellaan tällä hetkellä erityisesti työn tekemisen tavoista, jotka osaltaan taas heijastuvat työn sisällöllisiin ja rakenteellisiin kysymyksiin. Koronapandemian hurja vaikutus taiteen kenttään heijastuu suoraan yhteistekijyyden tematiikkaan; lähikontaktityöskentelyn rinnalle – tai sen korvaavaksi muodoksi – on noussut etätyöskentely sekä erilaiset hybridimallit, joissa tekijät jakavat samaa hetkeä eri ympäristöistä käsin.

Artikkelisarjaan kirjoittaa viisi eri taiteilijaa, taiteilijaparia tai taiteilijaryhmää. Sarjan aloittaa koreografi, tutkija Simo Kellokummun artikkeli, joka käsittelee yhteistoimijuutta taiteilijaduotyöskentelyn sekä yhteisen taidetilan näkökulmista. Tämän jälkeen julkaistaan tanssitaiteilija Riina Hosion ja muusikko Olli Karin artikkeli, joka syntyy yhteiskirjoittamisen praktiikan kautta. Toukokuussa tanssitaiteilijat Elsa Heikkilä ja Laura Lehtinen sekä pukusuunnittelija Mari Nurmenniemi kirjoittavat yhteistekijyydestä Luokkakuvia, vedos III -esitysluonnoksen työskentelyprosessissa. Tanssitaiteilija Anna-Maria Väisänen kirjoittaa artikkelissaan erilaisista taiteellisista teosprosesseista, joissa yhteistekijyys on ollut keskiössä. Artikkelisarjan päättää kuva- ja tanssitaiteilijoiden Anne Naukkarisen ja Sara Kovamäen dialogi, jossa palataan vuonna 2019 julkaistun Kyse on Kaikesta -kirjan teemoihin tästä hetkestä käsin.

Lukuiloa!

Virva Talonen
Artikkelisarjan vastaava toimittaja 

 

Yhteistekijyys -sarjassa julkaistut artikkelit:

Simo Kellokumpu: Huomioita yhteistoimijuudesta ja esittävästä kivijalkataiteesta

Riina Hosio & Olli Kari: Yhteistoimijuutta kansantaiteiden äärellä

 

Artikkelikuva: Virva Talonen