Koreografia ja teksti 2/2018

Virva Talonen: Pääkirjoitus

Tässä teemanumerossa keskitytään koreografian taiteeseen tekstin, kirjoittamisen ja lukemisen lähtökohdista. Olen kutsunut kirjoittajiksi taiteilijoita, jotka työskentelevät koreografian ja tekstin kanssa, joko koreografeina, taiteilija-tutkijoina, kirjailijoina tai esiintyjinä. Koreografina olen kiinnostunut koreografian ja tekstin suhteesta ja siitä, mihin suuntaan se minua taiteessa liikuttaa. Lue lisää

 

 

 

Carl Knif: Vaikeat sanat ja merkitykset niiden välissä

Loppukesällä minua pyydettiin kirjoittamaan artikkeli. Tarkoitus oli kuvata omaa suhdetta tekstiin. Tehtävä sai minut pohtimaan, miten kummallista onkaan, että olen koreografioissa alkanut käyttää sanoja ja tekstiä. Suhteeni kieleen ja kirjoittamiseen on kaikkea muuta kuin mutkaton. Olen nimittäin lukihäiriöinen. Se miten laajasti lukihäiriö on minuun vaikuttanut, on vasta viime aikoina alkanut selvitä itselleni. Kouluvuosiani leimasi pyrkimys eroon jostain, mitä en osannut nimetä. Lue lisää

 

 

Jenni-Elina von Bagh: Käännös taiteellisena metodina

 Viimeaikaisissa koreografisissa töissäni olen usein tarkastellut jotain tiettyä filosofista käsitettä tai diskurssia teoksen lähtökohtana. Olen ollut kiinnostunut filosofian ja näyttämöllisen praktiikan välisestä yhteisresonanssista. Kutsuisin tätä jonkinlaiseksi käännösmomentiksi, jossa useimmiten jokin filosofinen käsite ’kääntyy’ näyttämölliseen raamiin. Ehkä tätä resonanssia voisi ennen kaikkea kutsua taiteelliseksi metodiksi – eri mediumien väliseksi vuorovaikutukseksi. Lue lisää

 

 

Maria Peura: Sekoittuminen

Olen kirjailija, siis kirjoitan. Vera Tegelman on tanssija, siis hän tanssii.

Kirjoitan sille määrättyinä aikoina. Välillä teksti näkyy yleisölle, välillä ei. Välillä minä näen mitä Vera tekee, välillä en näe. Sormet eivät saa pysähtyä. Minun on määrä kirjoittaa mahdollisimman vapaasti. Tanssiteoksen lähtökohtana on kirjoittamisen prosessia ja itsesensuuria käsittelevä kirjani Antaumuksella keskeneräinen. Lue lisää

 

Simo Kellokumpu: Lukeminen kirjoittaminen lukeminen kirjoittaminen

Tarkastelen tekstissäni lukemisen, kirjoittamisen ja koreografian suhteita taiteen tekemisessäni tapahtuneiden muutosten kautta. Keskityn yhteen käänteeseen työssäni, joka on tapahtunut kirjoittamisen ja lukemisen koreografisen herkkyyden pohtimisessa viimeisen viiden vuoden aikana. Prosessi on ollut hyvin monikerroksinen, juuriltaan pitkä ja siirtymissään hidas, ja tämä kirjoitus avaa tuota taiteellista liikahdusta ja kehitystä lyhyesti. Lue lisää

 

Esete Sutinen: Tanssijan sisäinen dialogi

Virva Talonen ja Esete Sutinen keskustelivat lokakuussa 2018 tekstistä, koreografiasta, kirjoittamisesta ja tanssijan praktiikasta.

Virva Talonen: Kuka olet?

Esete Sutinen: Olen helsinkiläistynyt tanssitaiteilija, työskentelen laaja-alaisesti tanssijana ja esiintyjänä erilaisissa tanssin, performanssin ja teatterin risteymissä. Olen tekijänä kiinnostunut kehollisuuden artikulaatiosta sekä vapauden teemoista ja empatian voimasta. Lue lisää