Alkuvettä kristallissa, osa 2

Liisa Risu – Ajatuksia Merleau-Pontyn esseestä Silmä ja mieli. Olen itse sen verran littana ja konkretiaan taipuvainen, että turhaudun aistitun ylittävän spekulaatiosta tai liitän sen välittömästi mielikuvituksen alueeksi. Lue myös

Alkuvettä kristallissa, osa 1

Liisa Risu – Kommentteja Merleau-Pontyn maalaustaiteen ontologiaan Esseessään Silmä ja Mieli ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty tutkii maalaustaiteen olemisen tapaa. Turhaudun siitä ristiriitojen ja keskeneräisyyden valssista, jota Merleau-Ponty tyylillään purkaa ja